Wijziging in uren per januari 2019

Beste DONS-ouder(s) en/of -verzorger(s),

Met dit Nieuwsbericht informeren we je over de wijziging in uren bij DONS vanaf januari 2019. De urenberekening is afhankelijk van de jaarplanning van de school. Afhankelijk van de DONS-locatie zullen wij per januari 2019 een half uur of een heel uur extra per opvangdag per maand gaan rekenen. Het uurtarief blijft hetzelfde. Op onze website vind je bij Tarieven en Contract het nieuwe urenoverzicht per DONS-locatie.

We raden je aan om deze gegevens uiterlijk in december via Mijn Toeslagen door te geven aan de Belastingdienst, zodat je vanaf januari 2019 de juiste kinderopvangtoeslag ontvangt. Als je hulp nodig hebt bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag of aanvullende administratieve vragen hebt rondom deze wijziging, kijk dan op onze website bij Kinderopvangtoeslag of neem contact op met het DONS Kantoor.

Tot slot neemt de overheid in 2019 nog een aantal maatregelen voor de kinderopvang. De maximaal te vergoeden uurprijs gaat in 2019 omlaag, van € 6,95 (in 2018) naar € 6,89 (in 2019). Daarnaast wordt het toeslagpercentage per inkomensgroep verhoogd. De mate van verhoging is inkomensafhankelijk. Verder wordt ook de inkomenstabel opnieuw geïndexeerd, waardoor je mogelijk voor een gunstiger toeslagpercentage in aanmerking komt.

We vertrouwen erop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Alfred Pouwels
Directeur DONS Opvang B.V.