Wet IKK: Mentorschap bij DONS

Per 1 januari 2018 gaat de Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK) van kracht, met een aantal pijlers en maatregelen die de kinderopvang een kwaliteitsimpuls moeten geven.

Een van de maatregelen waar we bij DONS vorm aan moeten gaan geven is het Mentorschap. Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. Hij/zij volgt de ontwikkeling van het kind en is het eerste aanspreekpunt voor ouders en ook voor het kind. Bij de roostering wordt er rekening mee gehouden dat de mentor zijn/haar mentorkinderen minstens één dag per week, een schooljaar lang in de groep heeft. Op deze manier komt er voor DONS-docenten dus meer ruimte om een paar kinderen echt goed te leren kennen en om meer continuïteit te waarborgen.

Met de start van het 3e blok (maandag 12 februari) zullen wij ook van start gaan met het mentorschap. In januari zullen we jullie hierover verder informeren. Je hoort dan welke DONS-docent de mentor van jouw kind(eren) wordt en hoe dit er in de praktijk uit gaat zien.