Wet IKK: Kernteams bij DONS

Sinds januari 2018 is de Wet IKK (Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang) van kracht. De wet bestaat uit een viertal kwaliteitsitems met daaraan gekoppeld een aantal maatregelen. De meeste maatregelen op het gebied van pedagogische kwaliteit en veiligheid en gezondheid hanteerden wij al. Een aantal maatregelen hebben wij verder geïmplementeerd in ons beleid. Er is één maatregel die we bij DONS voorlopig op een andere manier vorm zullen gaan geven, namelijk het mentorschap. Begin dit schooljaar hebben we een aantal scenario’s voorgelegd aan de GGD. Zij gaven aan dat elke kinderopvangorganisatie redelijk vrij is in hoe dit vorm te geven, als het maar past binnen het doel van de regelgeving: Op welke manier kan een DONS-docent het best de ontwikkeling van een aantal kinderen goed volgen en hoe kunnen we meer continuïteit waarborgen?

Bij DONS werken (kunst)vakdocenten vanuit verschillende disciplines. Gedurende een schooljaar werken we met vier activiteitenblokken. Elke kleurgroep werkt dan in een periode van negen weken aan een bepaald thema en vanuit specifieke disciplines naar een eindpresentatie toe. Ons ideaal is dat elk kind gedurende een schooljaar een diversiteit aan (kunst)disciplines aangeboden krijgt, dus met verschillende docenten kan werken. Daarnaast willen wij de samenwerking tussen verschillende collega’s graag blijven stimuleren, omdat docenten op die manier veel van elkaar kunnen leren en elkaar blijven inspireren.

We hebben besloten om niet overhaast van start te gaan met het mentorschap. Met ingang van het 3e Activiteitenblok (a.s. maandag 12 februari) gaan we op alle DONS-locaties wel van start met de zogenoemde Kernteams. Dit houdt in dat ongeveer de helft van alle DONS-docenten, gedurende een schooljaar, vast ingeroosterd zal staan op één DONS-locatie. De docenten die niet in een kernteam zitten kunnen nog steeds op meerdere DONS-locaties ingeroosterd worden, dus per Activiteitenblok wisselen van kleurgroep en/of locatie. We blijven ons best doen om aan de jongere kinderen (de groepen Wit, Groen, Geel en Oranje) gedurende een heel schooljaar vaste docenten/gezichten toe te wijzen.

De docenten die op een bepaalde DONS-locatie in het kernteam zitten worden verdeeld over de verschillende kleurgroepen en zijn aanspreekpunt voor de kinderen en ouders van deze kleurgroepen. Naar aanleiding van het tweejaarlijkse DONS-verslag kan je een gesprek met een docent uit het kernteam en/of de locatiemanager aanvragen. Op deze manier gaan we wat betreft roostering meer continuïteit inbouwen dan voorheen, waardoor er meer ruimte komt voor een grote groep DONS-docenten om een aantal kinderen echt goed te leren kennen en hun ontwikkeling te volgen. Overigens is ons ideaal nog steeds dat alle DONS-docenten op een bepaalde DONS-locatie alle DONS-kinderen kennen.

Kernteams per DONS-locatie:

DONS 1: Marjolijne. Karlijn, Jelle, Joska en Nilay
DONS 2:
Lital, Lotte, Michel, Suzie en Terry
DONS 3:
Nienke, Jessica, Maarten, Rosan en Tara
DONS 4: Bart en Neeltje (v.a. blok 4)
DONS 5: Juliette, Nienke en Arthur

* De kernteams worden elk schooljaar opnieuw bekeken en indien nodig herzien.