Aangepast ruilbeleid

Op al onze locaties, maar vooral op de grotere (lees: drukkere) locaties, hebben we te maken met structurele ruilverzoeken (al dan niet naar de voorkeursdag) en aanvragen voor extra dagen die alleen ingewilligd kunnen worden, wanneer het kind voor die ene dag in een andere kleurgroep geplaatst wordt.

We hebben ervaren dat deze dagen toenemen en zodoende voor ruis in het programma kunnen zorgen en de stabiliteit en veiligheid voor de kinderen verstoren. Daarnaast werken sommige locaties, op dagen waarop de opkomst van bepaalde groepen relatief laag is, met samengevoegde basisgroepen. Hiermee bereiken we bij DONS voor sommige kinderen al snel de grens van één andere basisgroep per kind (Besluit Kwaliteit Kinderopvang).

Daarom hebben we besloten om incidentele ruilverzoeken, waarbij geen plek is in de eigen kleurgroep, niet meer te accepteren.