DONS zoekt Pedagogisch coach

Vacature Pedagogisch Coach
DONS Opvang

Een tot drie middagen per week (8-18 uur)
Meerdere locaties in Amsterdam en een in Bussum


DONS is niet zomaar een buitenschoolse opvang. Zodra de laatste schoolbel is gegaan toveren we de school om tot een bijzondere plek waar kinderen zich kunnen verliezen in hun fantasie, energie en expressie. Onder begeleiding van een bevlogen team (kunst)vakdocenten kunnen ze vrij ravotten en spelen, maar ook meedoen aan allerlei leuke en leerzame activiteiten op het gebied van theater, muziek, beeldende vorming, dans en sport. Verder hebben we een hechte samenwerking met de scholen waar we gevestigd zijn, veel van onze docenten verzorgen lessen tijdens schooltijd en we zijn een onderdeel van feesten en vieringen op school.

De pedagogisch coach draagt actief bij aan het verbeteren van de pedagogische kwaliteit op de werkvloer en daarmee aan de ontwikkeling van de DONS-docenten en het welbevinden en de ontwikkeling van de DONS-kinderen. De coach werkt hierin nauw samen met onze andere coach, het pedagogisch beleidsteam en personeelszaken en wordt ondersteunt door de locatiemanagers.
De pedagogisch coach wordt één dag bovenformatief ingezet. Bij inzet op meerdere dagen sta je de overige twee als meewerkend coach op de groep. Dan beperkt het coachen zich tot het geven van tips en nadere uitleg tijdens de werkzaamheden. Het coachen bij DONS vindt plaats op maandag, dinsdag en/of donderdag. Onze naschoolse opvang is open van 14.00 tot 18.30 uur.

De pedagogisch coach:

 • heeft een relevant diploma dat voldoet aan de kwalificatie-eis voor pedagogisch beleidsmedewerker/coach;
 • heeft kennis van pedagogiek kinderopvang 4-13 jaar, waaronder de voorgeschreven pedagogische doelstellingen en de ontwikkelingsfasen van het kind;
 • heeft kennis van en vaardigheid in observatietechnieken en het vastleggen hiervan;
 • heeft coachende kwaliteiten en de vaardigheid om kennis aansprekend over te brengen;
 • kent en beheerst verschillende gesprekstechnieken;
 • is in staat tot het herkennen en erkennen van verschillende leerstijlen bij medewerkers;
 • heeft kennis van en hanteert (ontwikkelingsgerichte) feedbackregels;
 • is in staat een vertrouwensband met medewerkers op te bouwen en te onderhouden;
 • zet kwaliteiten van de medewerkers zo optimaal mogelijk in;
 • kan confronteren, een spiegel voorhouden;
 • kan knelpunten en/of hiaten in de werkzaamheden, kennis en vaardigheden van DONS-docenten signaleren en kan coachingsbehoeften achterhalen;
 • kan een (individueel/ groepsgericht) coachingsplan opstellen;
 • weet hoe de kwaliteit van het functioneren van medewerkers te bewaken en dit te bespreken met de leidinggevende; 
 • levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van de studie-ochtenden m.b.t. pedagogisch handelen;
 • levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van de eigen vakkennis en houdt ontwikkelingen op eigen vakgebied bij.

Wat we bieden:

 • Een hecht en bevlogen team van beleidsmedewerkers, locatiemanagers en kunstvakdocenten;
 • Een transparante en heldere bedrijfscultuur waarin er volop ruimte is om jouw ideeën te ontplooien;
 • Een salaris in schaal 9 van de CAO kinderopvang, inschaling afhankelijk van ervaring;
 • Goede en leuke secundaire arbeidsvoorwaarden.

Solliciteren, of heb je nog vragen? Stuur een mail naar Marjolein (HR) via personeel@donsopvang.nl.