Voor scholen

Bent u schooldirecteur, MR-lid, ouder of beleidsmaker en op zoek naar een BSO die meer doet dan alleen kinderen opvangen? Maak dan kennis met DONS, Doorlopende Ontwikkeling Na School. Wij zijn een eigenzinnig team bevlogen docenten dat sinds 2009 op een aantal basisscholen zorgt voor een doorlopende ontwikkellijn, ook nadat de schoolbel is gegaan. DONS zorgt, in ruil voor deelgebruik van schoolruimtes, voor Lessen Onder Schooltijd op maat.

Samenwerken met DONS betekent dat u te maken heeft met een kleine, flexibele organisatie met korte lijnen, welke een verlengde van uw vaste leerkrachten-team vormt door een intensieve samenwerking aan te gaan. Hiervan profiteren de school, de ouders, maar vooral de kinderen.

Waarom kiezen voor DONS?
– Pedagogisch, didactisch en creatief (minimaal) HBO-geschoold personeel
– Opvang in het eigen schoolgebouw
– Ruim aanbod BSO-activiteiten (maatwerk waar mogelijk)
– Nauwe (uitruil)samenwerking met de school
– Actief onder schooltijd (Lessen Onder Schooltijd)

Dit zegt Inge Schoonderwoerd, directeur 9e montessorischool De Scholekster, over de samenwerking met DONS in haar school:
“Ik vind DONS een pronkstuk in onze school; slimme, creatieve en authentieke mensen met ieder hun eigen expertise, die enthousiast met de kinderen werken onder en na schooltijd. De samenwerking is laagdrempelig en de belangen zijn in verhouding. Ik kan mijn school sterker presenteren met een aanbod op cultuurgebied door DONS en zij krijgen makkelijk kinderen op hun BSO, omdat de opvang in het gebouw plaatsvindt, iets dat kinderen en ouders een prettig idee vinden. Het gebouw delen vraagt om de nodige samenwerking, maar omdat leerkrachten en DONS-docenten elkaar regelmatig en op structurele basis zien, is overleg makkelijk georganiseerd. Natuurlijk speelt geld een rol bij bepaalde afspraken onderling, maar voorop staat altijd het belang van en het rijke aanbod aan kinderen. Een vaste locatiemanager is een prettig aanspreekpunt. Ik heb bijvoorbeeld dankbaar gebruik gemaakt van haar coördinatie toen ik door ziekte een vervanger in de klas nodig had. Zo lukte het een dag van tevoren dat er twee klassen werden overgenomen door DONS-docenten. Dat gebeurt incidenteel, maar kan alleen als de samenwerking en het vertrouwen goed geworteld is.”

Dit noemen ouders de meerwaarde van DONS als BSO in de basisschool van hun kinderen:
“Iedereen kent elkaar, korte lijnen. Iedereen vindt samenwerking heel gewoon. DONS heeft een duidelijke plaats in school en is daar onderdeel van. Wat er op school speelt, speelt ook op DONS. DONS en groepsleerkrachten zoeken elkaar hierin op en bieden zo continuïteit en duidelijkheid (en veiligheid).”
“Dat enkele begeleiders ook als onderwijzer aan de school verbonden zijn, wat zorgt voor een vertrouwde plek, persoonlijker contact en daardoor meer ruimte voor een creatievere ontwikkeling (lef). ”
“De creatieve insteek. Op school ligt de nadruk erg op cognitieve vaardigheden, DONS biedt ruimte om de kinderen ook creatief te ontwikkelen. Leuk dat er ook leerkrachten zijn die zowel op school lesgeven als bij DONS werken!”

Nieuwsgierig naar wat DONS voor uw school kan betekenen? Maak dan een afspraak met ons; 020 737 09 03; info@donsopvang.nl