Terugkoppeling Mini Enquête Zomer van DONS

1. De meeste ouders vinden dat zij goed worden geïnformeerd over de Zomer van DONS d.m.v. info op de website, Nieuwsbrieven, het Zomer Handboek en de Zomer infostands. ➔ Deze werkwijze zetten we voort.

2. Ook vinden de meeste ouders het fijn dat DONS in de zomervakantie de school achter zich laat en naar buitenlocaties gaat. Wel wordt de opmerking gemaakt dat de jongere kinderen van de Olympiaschool er niet perse op vooruit gaan. Zij moeten hun schoolplein delen met een heleboel andere, onbekende kinderen. ➔ We kiezen toch weer voor het schoolplein van de Olympiaschool, omdat deze omgeving voor jonge kinderen uitdagend is, een zomers buiten gevoel geeft, en toch de veiligheid waarborgt.

3. en 4. Zowel de Olympiaschool als de Voetbalclub bij het Twiske worden door het merendeel beoordeeld als geschikte zomerlocaties, hoewel een groot deel van de ouders er niet is geweest en hun antwoord vooral baseert op wat ze van hun kind(eren) terugkrijgen. Daarom heeft een groot deel gekozen voor ‘neutraal’, vooral bij de Voetbalclub. ➔ Beide locaties zullen wij weer aandoen komende zomer. De Voetbalclub is zo ingericht dat de middelste kinderen (groep Blauw en Paars) een eigen basisgroepsruimte hebben en de oudste kinderen (groep Rood en Goud) ook. Met de oudste kinderen zullen we daarnaast veel op pad gaan.

5. Ruim de helft van de ouders is ervan op de hoogte dat kleurgroepen tijdens de zomervakantie samengevoegd kunnen worden. Een groot gedeelte heeft hier ‘neutraal’ gekozen en had bij deze werkwijze nog niet eerder stilgestaan. ➔ Deze werkwijze zullen we weer duidelijk vermelden in de Nieuwsbrieven en op de website, zodat ouders en kinderen hier van te voren van op de hoogte zijn. Daarnaast staat het beschreven in ons Pedagogisch Didactisch Beleidsplan.

6. Het merendeel van de ouders vindt dat het busvervoer goed georganiseerd is. De bus is aan het eind van de middag wel af en toe te laat terug gekomen, waardoor sommige ouders lang hebben staan wachten. ➔ Over de vertrek- en aankomsttijden maken we duidelijke afspraken met Oad en we zullen iets eerder vertrekken vanaf de zomerlocaties ‘s middags. Verder zijn we erg tevreden over Oad. Ze nemen uitgebreid de tijd voor de DONS-docenten en -kinderen.

7. De logistiek bij het brengen en halen is niet voor iedereen handig. Vooral de ouders van DONS 3 zijn niet altijd blij met het brengen en halen bij DONS 4. Het kost sommige ouders veel extra tijd en moeite.
➔ Dit is een lastig punt voor ons. We zouden graag deze ouders tegemoet komen, maar het is met het oog op de veiligheid voor ons logistiek niet mogelijk om meerdere bus-stops (bij de Notenkraker) in te plannen. We bouwen dan teveel uitzonderingen in, wat voor verwarring kan zorgen en dus niet veilig is.

8. Het merendeel van de kinderen gaat met plezier naar de Zomer van DONS, maar er is ook een kleine groep die er tegenop ziet, omdat er bijvoorbeeld geen vriendjes zijn en dan is het soms best spannend om met de bus naar een andere locatie te gaan. ➔ Vooral bij de jongere kinderen doen we ons best om zoveel mogelijk verspreid over de hele zomervakantie bekende, vaste gezichten in te roosteren die gedurende het schooljaar ook veel met de jongere kinderen werken.

9. Kinderen hebben niet specifiek voorkeur voor bepaalde themaweken. De meeste ouders hebben hier voor ‘neutraal’ gekozen. Een aantal ouders geeft aan dat hun kinderen vooral lekker vrij buiten willen spelen, maar dat het werken met een thema wel heel erg wordt gewaardeerd. ➔ Ons uitgangspunt is altijd om een fijne balans te vinden tussen vrij spelen en een uitdagend activiteitenaanbod. Ook op de ‘vrij spel momenten’ zijn de DONS-docenten in voor een potje voetbal. Met de oudere kinderen willen we het thema nog meer los gaan laten en meer erop uit naar de strandjes, avonturenspeeltuinen etc.

10. Een klein deel van de ouders komt daadwerkelijk kijken naar de Weeksluiting op donderdagmiddag. Het is voor de meesten simpelweg niet te combineren met werk. Er zijn ook ouders die wel zijn geweest, maar doordat de planning vanuit DONS veranderd was, de presentatie toch hebben gemist. ➔ Het is dus lastig voor ouders om te komen kijken, vooral bij het Twiske. Wij zien hiervoor geen oplossing. We gaan het team nog eens attenderen op hoe belangrijk het is om vast te houden aan de planning. Als de planning wordt veranderd kunnen we hier ook een extra e-mail aan wijden vanuit ROSA.