Ricardo

Ricardo is een Amsterdamse geluids beelden kunstenaar en soundscape componist. Geïnspireerd door geluidsstudies, kunst en -ecologie maakt hij interactieve tactiele geluidssculpturen/installaties die hoorbaar en voelbaar zijn. Deze wollen geluidssculpturen roepen verschillende geluidsbeelden op en kun je met heel je lichaam ervaren. Zijn artistieke onderzoek richt zich op: hoe het horen wordt beïnvloed door verschillende zintuigen. Hij werkt(e) met verschillende groepen van jong tot oud: ouders met baby’s, kinderen in speciaal onderwijs, tot kwetsbare ouderen met dementie. Bij DONS stimuleert hij graag met geduld, speelruimte en een luisterend oor de creatieve zintuiglijke talen(ten) van de kinderen in samenwerking met zijn collega’s uit diverse creatieve disciplines.