Chaja

Chaja is naast DONS-docent ook filosoof en theatermaker. Een plek creëren waar iemand hun verhaal kan delen staat centraal in het werk van Chaja. Het delen van verhalen is van wezenlijk belang. Via verhalen zet iemand zichzelf in de wereld en maakt kenbaar wie die is. In thema hiervan heeft Chaja meerdere projecten opgezet waarin het delen van persoonlijke verhalen het middelpunt vormt, zoals Een Mozaïek van Verlorenen waarin mensen werden geïnterviewd en gefotografeerd in de kleren van hun overleden dierbaren. Chaja moedigt bij het lesgeven van kinderen aan om zelf na te denken. Het is goed en mooi dat we allemaal verschillend zijn en verschillend denken. Naast dit alles tekent Chaja veel en houdt ook heel erg veel van muziek