Resultaten Enquête Zomer van DONS 2020

In de Enquête Zomer van DONS 2020 vroegen we je naar je mening over en ervaringen met DONS tijdens afgelopen Zomervakantie. 96 respondenten vulden de enquête in, dat is zo’n 20% van het totaal genodigden. Hierbij geven we een beknopte terugkoppeling. De resultaten nemen we uiteraard mee bij de voorbereidingen voor de volgende Zomervakantie. We evalueren de zomervakantie altijd met het DONS-team en leggen onze zomerplannen altijd voor aan de oudercommissies van DONS, zodat zij ons hierbij kunnen adviseren.

1. Voor de meeste ouders was het van te voren duidelijk hoe de zomervakantie van DONS er dit jaar uit zou zien (90%).

2. Het merendeel van de ouders vindt dat DONS de informatie wat betreft de corona-maatregelen helder en duidelijk heeft gecommuniceerd (95%).

3. Ruim de helft van de Amsterdamse ouders (60%) vindt het fijn dat DONS afgelopen zomervakantie op school is gebleven met de kinderen. Hierbij moet genoemd worden dat het per school verschilt hoe goed dit bevallen is. Vooral op de Notenkraker (DONS 3) mistte ouders en kinderen erg het ‘vakantiegevoel’.

4. Een groot deel van de ouders (75%) geeft aan dat zijn/haar kind zin had om naar DONS te gaan afgelopen zomervakantie. Zo’n 25% van de ouders geeft aan dat hun kind niet altijd zin had om in de zomervakantie naar DONS te gaan. De opmerking wordt gemaakt dat ze liever vrij willen spelen en dat het thema niet aansluit bij hun interesse op dat moment. Dit geluid komt vooral terug bij de oudere kinderen (8+).

5. Een groot gedeelte van de ouders geeft aan dat hun kind (vanaf groep 3) het jammer vond dat DONS dit jaar niet naar het Twiske ging. De opmerking wordt gemaakt dat het een fijne variatie is op de schoolweken en meer een vakantiegevoel geeft (70% van de groep 3+ ouders in Amsterdam).

6. Het merendeel van de ouders geeft aan dat hun kind thuiskomt met leuke verhalen over de thema’s en verhalen die verteld worden bij DONS (70%). Daarbij komt van meerdere ouders het geluid dat hun kinderen aangeven meer ruimte voor vrije keuze te willen. Verder geeft een aantal ouders aan dat hun kind ‘nooit’ wat vertelt over de DONS-dag.

7. Iets minder dan de helft van de ouders geeft aan dat zij geen idee hebben wat voor activiteiten hun kind allemaal doet tijdens de zomervakantie (47%). Er wordt meerdere malen genoemd dat kinderen helaas niet veel vertellen na een DONS-dag. Ook wordt de opmerking gemaakt dat ouders er niets van (kunnen) zien in de vorm van een knutsel of presentatie e.d.

8. Een groot deel van de ouders vindt het fijn dat DONS ervoor kiest om normaal gesproken tijdens de zomervakantie naar een andere locatie te gaan en de school achter zich laat. (80%)

9. Iets meer dan de helft van de ouders (65%) vindt het geen probleem om iets langer onderweg te zijn om hun kind te brengen en te halen bij een buitenlocatie. Voor een gedeelte van de ouders levert dit echter wel (logistieke) problemen op (25%).

10. Een klein gedeelte van de ouders (25%) geeft er de voorkeur aan dat DONS in de zomervakantie op school blijft en vanuit daar diverse uitstapjes onderneemt. Op de ene school is hier overigens meer draagvlak voor dan op de andere.

11. Van de Amsterdamse 7+ ouders geeft een goot deel aan dat hun kind enthousiast was over de uitstap naar De Waterkant (85%).

12. Ongeveer de helft van alle kleuterouders (49%) vindt het een fijn idee dat hun kleuter tijdens de zomervakantie op zijn/haar eigen school blijft (en niet met de bus hoeft).

13. Zo’n 38% van de ouders vindt het een toegevoegde waarde dat er tijdens de zomervakantie ook DONS-docenten van andere DONS-locaties op de locatie van hun kind werken. Zo’n 26% is het hier niet mee eens en 34% kiest neutraal. De meningen zijn dus erg verdeeld. Wel wordt meerdere malen de opmerking gemaakt dat zoveel mogelijk vaste, bekende gezichten het fijnst is.

14. Voor een groot deel van de ouders is het niet duidelijk bij welke DONS-docent(en) hun kind is ingedeeld tijdens de zomervakantie (75%).

15. Voor de meeste ouders is het duidelijk hoe zij DONS kunnen bereiken tijdens een DONS-dag in de zomervakantie (85%).

16. Meer dan de helft van de ouders vindt de themaweken iets toevoegen aan de creatieve invulling van de zomer van DONS (70%). Een andere groep ouders staat hier neutraal tegenover en geeft aan dat het buiten zijn en sport en spel vooral heel belangrijk zijn (30%).

17. Een groot gedeelte van de ouders geeft aan dat hun kind zich niet verveelt tijdens de zomervakantie van DONS (70%). Wel komt de opmerking vaak terug dat dit erg afhankelijk is van de aanwezigheid van vriendjes/vriendinnetjes.