Nieuws

Hieronder tref je alle nieuwsberichten van DONS.


Nieuw DONS-kantoor

Het DONS-kantoor is verhuisd naar een nieuw kantoor.

Het adres is Rijnstraat 7-h, 1078 PT Amsterdam

Advies RIVM tekenbeet

Een tekenbeet is meestal onschuldig. Maar soms kan een tekenbeet de ziekte van Lyme veroorzaken. De ziekte van Lyme kan zonder behandeling ernstig verlopen. Daarom adviseert de GGD Amsterdam uw kinderen dagelijks te controleren op teken na het buitenspelen in het groen. Bekijk voor meer informatie het filmpje op de website van het RIVM

Zomerstands op DONS-locaties

In de week van 17 juni staan er op alle DONS-locaties op de maandag, dinsdag en donderdag Zomerstands, waar je informatie kan vinden over de zomervakantie en natuurlijk al je vragen kan stellen. We geven dan ook het Zomer Handboek 2019 mee aan de kinderen.

Junivakantie

In juni is er op een aantal Amsterdamse DONS-scholen een extra vakantie.
DONS is dan natuurlijk de hele dag open, van 8.00 tot 18.30 uur.

Let op! Op maandag 10 juni tweede pinksterdag is DONS gesloten

DONS 1, 2, 3 en 4: Junivakantie van maandag 10 juni t/m vrijdag 14 juni.
DONS 6: Junivakantie van maandag 24 juni t/m vrijdag 28 juni.

DONS 5: Heeft geen junivakantie

We maken er een gezellige zomerse vakantie van!

Ouderenfonds

In de meivakantie hebben we ons ingezet voor het Nationale Ouderenfonds. De kinderen hebben o.a. een bezoekje gebracht aan een verzorgingstehuis, Oud-Hollandse liederen gezongen, advocaatjes gemaakt, tegeltjeswijsheden bedacht, brieven geschreven aan ouderen en nog veel meer. We sloten op elke locatie af met een feestelijke Bingo! Dank jullie wel voor de fantastische bijdrage!

DONS studiedag op vrijdag 17 mei 2019

DONS heeft dit schooljaar een studiedag op vrijdag 17 mei 2019 en is dan gesloten.

Als dit je vaste contractdag is mag je deze dag ruilen naar een andere dag naar keuze, mits de planning het toelaat.

Staking verwacht vrijdag 15 maart

Naar verwachting vindt er vrijdag 15 maart weer een lerarenstaking plaats. Aangezien wij een nauwe samenwerking hebben met de groepsleerkrachten van de scholen waar DONS gestationeerd is en wij hun standpunt steunen, hebben wij besloten om niet extra open te gaan. DONS start die middag gewoon op de gebruikelijke tijd, wanneer de school normaal gesproken uit gaat, en sluit om 18.30 uur. Je mag deze dag overigens ruilen naar een andere dag naar keuze, indien de planning het toelaat. Vraag dit dan tijdig aan via de ouderlogin.

Let op! De Oscar Carré heeft deze dag een studiedag.
DONS 6 is dus de hele dag open, van 8.00 uur tot 18:30 uur.

Open lessen in de kerstvakantie

Deze kerstvakantie willen we jullie (de ouders) weer eens uitdagen om samen met je kind(eren) mee te doen aan onze activiteiten. Voor volwassenen is het altijd goed om je weer even kind te voelen. Dit gevoel willen we de DONS-ouders graag eens meegeven door jullie mee te nemen in de belevingswereld van je kind(eren). Kom lekker mee dansen, zingen, gymmen, knutselen of toneelspelen. Even met de billen bloot!

Open les We nodigen jullie uit om op de donderdagen en vrijdagen in de vakantie (27/28 december & 3/4 januari) van 17.00 tot 17.30 uur mee te doen met de activiteit van de kleurgroep waar je kind in zit.

Wijziging in uren per januari 2019

Beste DONS-ouder(s) en/of -verzorger(s),

Met dit Nieuwsbericht informeren we je over de wijziging in uren bij DONS vanaf januari 2019. De urenberekening is afhankelijk van de jaarplanning van de school. Afhankelijk van de DONS-locatie zullen wij per januari 2019 een half uur of een heel uur extra per opvangdag per maand gaan rekenen. Het uurtarief blijft hetzelfde. Op onze website vind je bij Tarieven en Contract het nieuwe urenoverzicht per DONS-locatie.

We raden je aan om deze gegevens uiterlijk in december via Mijn Toeslagen door te geven aan de Belastingdienst, zodat je vanaf januari 2019 de juiste kinderopvangtoeslag ontvangt. Als je hulp nodig hebt bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag of aanvullende administratieve vragen hebt rondom deze wijziging, kijk dan op onze website bij Kinderopvangtoeslag of neem contact op met het DONS Kantoor.

Tot slot neemt de overheid in 2019 nog een aantal maatregelen voor de kinderopvang. De maximaal te vergoeden uurprijs gaat in 2019 omlaag, van € 6,95 (in 2018) naar € 6,89 (in 2019). Daarnaast wordt het toeslagpercentage per inkomensgroep verhoogd. De mate van verhoging is inkomensafhankelijk. Verder wordt ook de inkomenstabel opnieuw geïndexeerd, waardoor je mogelijk voor een gunstiger toeslagpercentage in aanmerking komt.

We vertrouwen erop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Alfred Pouwels
Directeur DONS Opvang B.V.

DONS presenteert ‘Een vriend van niks’

Op zondag 7 oktober trekt DONS naar het prachtige House of Watt tijdens de Kinderboekendag 2018.

Wij spelen om 11:00 uur de Kinderboekenweek voorstelling ‘Een vriend van niks‘ en na de lunch lezen we om 13:00 uur voor uit ons boek Donzige verhalen, waarna kinderen mee kunnen doen aan een beeldende workshop!

Kaartjes zijn verkrijgbaar aan de deur voor 8 euro (incl. limonade en koffie)

Een vriend van niks (6+)
Wat als je niet hetzelfde bent?
Wat als je elkaar steeds misloopt?
Wat als je elkaar niet begrijpt?
Wat als je elkaar niet eens kunt zien?
Een vriend van niks is een beeldende, muzikale jeugdtheatervoorstelling voor kinderen van 6 t/m 9 jaar. We filosoferen, gaan op onderzoek uit en proberen te vangen wat vriendschap is.

Gezelschap: Myra van der Lee, Marthe Varenhorst, Maarten Bokslag, Yalan Lips, Lieke Gerrits, Ellen Kooijman & Cindy van Wieringen
Meer info op: www.donsproductiehuis.nl/theater

Hitteprotocol van kracht

Vanwege de aanhoudende hittegolf is ook bij DONS het hitteprotocol van start. Bekijk hier ons Zomerbeleid (Hitteprotocol) en 15 tips van Kinderopvang Totaal om de kinderhuid te beschermen.

Vrijdag 20 juli DONS 3 open vanaf 12.00 uur

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Let op ! Vrijdag 20 juli is DONS 3 geopend vanaf 12:00 uur. De kinderen zijn die dag wel de hele dag vrij van school. Wij waren hier niet op tijd van op de hoogte en daardoor was er onvoldoende tijd om genoeg DONS-docenten te regelen. Excuses voor het ongemak.

Dus vrijdag 20 juli zijn de kinderen vanaf 12.00 uur welkom bij DONS.

Mocht je hier nog vragen over hebben, mail ons gerust.

Hartelijke groet,

Het team van DONS

020-737 09 03

www.donsopvang.nl

DONS Familie Festival

We kijken terug op een zeer geslaagd Familie Festival, met de DONS band, theater, acrobatiek, een heuse zweefmolen, suikerspinnen,
lekkere taartjes, tosti’s, hamburgers en zo goed als alle kinderen zijn prachtig geschminkt.

Houd de DONS Zolder in te gaten voor de foto’s.

 

Nieuw Protocol Bescherming Persoonsgegevens

Vanaf 25 mei 2018 moeten organisaties voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG is onder andere in het leven geroepen om in de hele Europese Unie de regels omtrent gegevensverwerking en privacy te stroomlijnen. De AVG zal de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen.

De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft een AVG-programma ontwikkeld dat wij hebben doorlopen. Aan de hand hiervan hebben wij het Protocol Bescherming Persoonsgegevens (Privacy Policy) opgesteld. Dit is een document geworden dat zowel voor medewerkers van DONS als voor ouders/verzorgers duidelijk beschrijft wat onze werkwijze is omtrent de verwerking van persoonsgegevens.

Drie-uursregeling

De Wet Kinderopvang stelt dat bij minimaal tien uur aaneengesloten opvang kan worden afgeweken van de BKR (beroepskracht-kind-ratio = 1 DONS-docent op 10 kinderen) gedurende maximaal drie uur per dag. Die uren hoeven niet aaneengesloten te zijn. Er kunnen tijdens die uren minder pedagogisch medewerkers worden ingezet. Voorwaarde is dat minimaal de helft van het op grond van de BKR vereiste aantal medewerkers wordt ingezet. Op middagen na schooltijd mag maximaal een half uur per dag afgeweken worden van de BKR.

Alleen op lange DONS-dagen (studie- en vakantiedagen van 8.00 tot 18.30 uur) passen wij deze regeling toe, zodat DONS-docenten in de gelegenheid worden gesteld om pauze te houden. Tussen 12.30 en 15.00 uur mag worden afgeweken van de BKR. Dit gebeurt op groepsniveau. De kinderen hebben geluncht en mogen vrij (buiten)spelen. In dit tijdvak kunnen de DONS-docenten om de beurt pauze houden. De locatiemanager of dagleiding spreekt ’s ochtends met het DONS-team af hoe deze planning er die dag uitziet en dat er altijd voldoende toezicht is.

Ziek- of afmelden per sms

Komt jouw kind op een contractdag toch niet naar DONS? Komt iemand anders jouw kind ophalen? Gaat jouw kind spelen bij een vriendje of vriendinnetje? Of is jouw kind ziek? Laat het ons weten door vóór 14.00 uur een sms te sturen naar de DONS-mobiel van jouw locatie. Afwezigheid van kinderen wordt namelijk niet (automatisch) door school of de groepsleerkracht aan ons doorgegeven.

Aangepast ruilbeleid

Op al onze locaties, maar vooral op de grotere (lees: drukkere) locaties, hebben we te maken met structurele ruilverzoeken (al dan niet naar de voorkeursdag) en aanvragen voor extra dagen die alleen ingewilligd kunnen worden, wanneer het kind voor die ene dag in een andere kleurgroep geplaatst wordt.

We hebben ervaren dat deze dagen toenemen en zodoende voor ruis in het programma kunnen zorgen en de stabiliteit en veiligheid voor de kinderen verstoren. Daarnaast werken sommige locaties, op dagen waarop de opkomst van bepaalde groepen relatief laag is, met samengevoegde basisgroepen. Hiermee bereiken we bij DONS voor sommige kinderen al snel de grens van één andere basisgroep per kind (Besluit Kwaliteit Kinderopvang).

Daarom hebben we besloten om incidentele ruilverzoeken, waarbij geen plek is in de eigen kleurgroep, niet meer te accepteren.

Goede Vrijdag en Tweede Paasdag

Op Goede Vrijdag (30 maart) en Tweede Paasdag (2 april) is DONS gesloten.
Op onze website vind je bij Openingstijden een overzicht van alle sluitingsdagen van DONS.

Staking verwacht woensdag 14 maart

Naar verwachting vindt er woensdag 14 maart weer een lerarenstaking plaats. Aangezien wij een nauwe samenwerking hebben met de groepsleerkrachten van de scholen waar DONS gestationeerd is en wij hun standpunt steunen, hebben wij besloten om niet extra open te gaan. DONS start die middag gewoon op de gebruikelijke tijd, wanneer de school normaal gesproken uit gaat, en sluit om 18.30 uur. Je mag deze dag overigens ruilen naar een andere dag naar keuze, indien de planning het toelaat. Vraag dit dan tijdig aan via de ouderlogin.

Blog Marijke Schuurkes (PPINK) – Staking

 

Vacature

DONS (Doorlopende Ontwikkeling Na School) zoekt docenten met talent!

Drama, Muziek, Dans, Beeldende Vorming
en Lichamelijke Opvoeding

13,5 tot 18 uur – in overleg

DONS Opvang is niet zomaar een BSO waar kinderen na schooltijd de tijd doden. Zodra de laatste schoolbel gegaan is komt een bevlogen team van kunstvakdocenten de school omtoveren tot een bijzondere plek waar kinderen niet alleen lekker kunnen spelen maar ook lessen krijgen in theater, muziek, beeldende vorming, dans en gym. Bij DONS creëren we een omgeving waarin volop ruimte is voor gekte, waar zomaar ineens een personage kan binnen wandelen en waar we veel zingen, toneelspelen en ravotten met de kinderen.

Daarnaast heeft DONS een unieke samenwerking met de scholen waar we gevestigd zijn. Dit betekent bijvoorbeeld dat onze docenten ook drama en muziek onderwijs verzorgen onder schooltijd en dat we helpen bij vieringen en evenementen. Als je voor DONS aan de slag gaat is er dus altijd wel een leuke uitdaging voor je te vinden!

Bij DONS zijn we actief bezig met de ontwikkeling van elk kind binnen de vertrouwde omgeving van de eigen school maar met alle ruimte voor creativiteit, spel en sport die op een gewone lesdag vaak mist. En omdat DONS altijd groeit zijn we op zoek naar jou!

Wat we vragen:

Afgeronde opleiding tot kunstvakdocent (theater, muziek, dans, beeldend) en/of tot bewegingsdocent en/of tot leraar basisonderwijs met een passie voor kunstonderwijs.
Aantoonbare ervaring met het geven van creatieve lessen aan kinderen in de basisschoolleeftijd.
Het kunnen bespelen van een of meerdere muziekinstrumenten is een pré.
Liefst woonachtig in Amsterdam.
Wat we bieden:

Een hecht team van collega’s die samenwerken vanuit verschillende kunstdisciplines.
Een afwisselende baan waarin je je docentschap volop kunt ontwikkelen.
Een salaris conform de CAO Onderwijs.
13,5 tot 18 uur in de week (in overleg).
Stuur je CV met motivatie naar Asta Kat (info@donsopvang.nl).
www.donsopvang.nl

Wet IKK: Kernteams bij DONS

Sinds januari 2018 is de Wet IKK (Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang) van kracht. De wet bestaat uit een viertal kwaliteitsitems met daaraan gekoppeld een aantal maatregelen. De meeste maatregelen op het gebied van pedagogische kwaliteit en veiligheid en gezondheid hanteerden wij al. Een aantal maatregelen hebben wij verder geïmplementeerd in ons beleid. Er is één maatregel die we bij DONS voorlopig op een andere manier vorm zullen gaan geven, namelijk het mentorschap. Begin dit schooljaar hebben we een aantal scenario’s voorgelegd aan de GGD. Zij gaven aan dat elke kinderopvangorganisatie redelijk vrij is in hoe dit vorm te geven, als het maar past binnen het doel van de regelgeving: Op welke manier kan een DONS-docent het best de ontwikkeling van een aantal kinderen goed volgen en hoe kunnen we meer continuïteit waarborgen?

Bij DONS werken (kunst)vakdocenten vanuit verschillende disciplines. Gedurende een schooljaar werken we met vier activiteitenblokken. Elke kleurgroep werkt dan in een periode van negen weken aan een bepaald thema en vanuit specifieke disciplines naar een eindpresentatie toe. Ons ideaal is dat elk kind gedurende een schooljaar een diversiteit aan (kunst)disciplines aangeboden krijgt, dus met verschillende docenten kan werken. Daarnaast willen wij de samenwerking tussen verschillende collega’s graag blijven stimuleren, omdat docenten op die manier veel van elkaar kunnen leren en elkaar blijven inspireren.

We hebben besloten om niet overhaast van start te gaan met het mentorschap. Met ingang van het 3e Activiteitenblok (a.s. maandag 12 februari) gaan we op alle DONS-locaties wel van start met de zogenoemde Kernteams. Dit houdt in dat ongeveer de helft van alle DONS-docenten, gedurende een schooljaar, vast ingeroosterd zal staan op één DONS-locatie. De docenten die niet in een kernteam zitten kunnen nog steeds op meerdere DONS-locaties ingeroosterd worden, dus per Activiteitenblok wisselen van kleurgroep en/of locatie. We blijven ons best doen om aan de jongere kinderen (de groepen Wit, Groen, Geel en Oranje) gedurende een heel schooljaar vaste docenten/gezichten toe te wijzen.

De docenten die op een bepaalde DONS-locatie in het kernteam zitten worden verdeeld over de verschillende kleurgroepen en zijn aanspreekpunt voor de kinderen en ouders van deze kleurgroepen. Naar aanleiding van het tweejaarlijkse DONS-verslag kan je een gesprek met een docent uit het kernteam en/of de locatiemanager aanvragen. Op deze manier gaan we wat betreft roostering meer continuïteit inbouwen dan voorheen, waardoor er meer ruimte komt voor een grote groep DONS-docenten om een aantal kinderen echt goed te leren kennen en hun ontwikkeling te volgen. Overigens is ons ideaal nog steeds dat alle DONS-docenten op een bepaalde DONS-locatie alle DONS-kinderen kennen.

Kernteams per DONS-locatie:

DONS 1: Marjolijne. Karlijn, Jelle, Joska en Nilay
DONS 2:
Lital, Lotte, Michel, Suzie en Terry
DONS 3:
Nienke, Jessica, Maarten, Rosan en Tara
DONS 4: Bart en Neeltje (v.a. blok 4)
DONS 5: Juliette, Nienke en Arthur

* De kernteams worden elk schooljaar opnieuw bekeken en indien nodig herzien.

DONZIGE Verhalen & DONS-liedjes 2017

Het DONS Productiehuis is vanaf heden het platform voor creatief talent bij DONS Opvang. De medewerkers bij DONS hebben vaak een gecombineerde beroepspraktijk en al dit kunstzinnig talent bieden we graag een podium.
We zijn dan ook trots om jullie een heus kinderboek te presenteren. Meester Michel verzamelde en schreef de verhalen, die juf Wies vervolgens fraai illustreerde. Daarnaast kunnen jullie zingend de feestdagen in met het kersverse album DONS-liedjes 2017. Hierop verzamelden we een greep van de liedjes die afgelopen jaar zijn ontstaan met de kinderen.
Zowel het boek als de CD zijn verkrijgbaar op de DONS-locaties. Leuk voor onder de kerstboom! Heel veel lees- en luisterplezier!

Wet IKK: Mentorschap bij DONS

Per 1 januari 2018 gaat de Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK) van kracht, met een aantal pijlers en maatregelen die de kinderopvang een kwaliteitsimpuls moeten geven.

Een van de maatregelen waar we bij DONS vorm aan moeten gaan geven is het Mentorschap. Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. Hij/zij volgt de ontwikkeling van het kind en is het eerste aanspreekpunt voor ouders en ook voor het kind. Bij de roostering wordt er rekening mee gehouden dat de mentor zijn/haar mentorkinderen minstens één dag per week, een schooljaar lang in de groep heeft. Op deze manier komt er voor DONS-docenten dus meer ruimte om een paar kinderen echt goed te leren kennen en om meer continuïteit te waarborgen.

Met de start van het 3e blok (maandag 12 februari) zullen wij ook van start gaan met het mentorschap. In januari zullen we jullie hierover verder informeren. Je hoort dan welke DONS-docent de mentor van jouw kind(eren) wordt en hoe dit er in de praktijk uit gaat zien.

Tariefwijziging per januari 2018

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

In november hebben jullie van ons een nieuwsbericht ontvangen over de wijziging van de tarieven van DONS per 1 januari 2018.

Het uurtarief gaat per 1 januari 2018 naar € 7,35 en het flextarief gaat naar € 8,10 per uur. Op onze website vind je bij Tarieven en Contract het nieuwe tarievenoverzicht per DONS-locatie. De tariefwijziging is ter advisering aan de oudercommissies van DONS voorgelegd en besproken.

De tariefwijzing is gebaseerd op de volgende punten:

  • Loonstijging van 3% (CAO Kinderopvang);
  • Hogere huur uitgaven door tariefwijzing voor medegebruik in de scholen waarmee wij samenwerken;
  • Stijging van de overheadkosten door het implementeren van overheidsregels (introductie mentorschap, veranderingen IKK wet);
  • DONS gaat meer financiële ruimte creëren voor het volgen van bijscholing  op ieder niveau in de organisatie.

De maximaal te vergoeden uurprijs gaat in 2018 ook omhoog, van € 6,69 (in 2017) naar € 6,95 (in 2018). Daarnaast wordt de inkomenstabel geïndexeerd met 2%, waardoor je mogelijk voor een gunstiger toeslag percentage in aanmerking komt.

We raden je aan om deze gegevens uiterlijk in december via Mijn Toeslagen door te geven aan de Belastingdienst, zodat je vanaf januari 2018 de juiste kinderopvangtoeslag ontvangt. Als je hulp nodig hebt bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag of aanvullende administratieve vragen hebt rondom deze wijziging kijk dan op onze website bij Kinderopvangtoeslag of neem contact op met het DONS Kantoor.

We vertrouwen erop jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hartelijke groet,

Het DONS Kantoor

DONS niet extra open tijdens staking 12 oktober

Volgende week dinsdag (12 december) vindt er voor de derde keer een lerarenstaking plaats. De leraren gaan dan weer de hele (school)dag staken.
Helaas is het voor ons niet mogelijk om die dag tijdens schooltijd extra opvang aan te bieden, aangezien het kortdag is en veel van onze DONS-docenten dan al andere werkzaamheden hebben. Daarnaast hebben wij een nauwe samenwerking met de groepsleerkrachten van de scholen waar DONS gestationeerd is en steunen wij hun standpunt
DONS start die middag gewoon op de gebruikelijke tijd, wanneer de school normaal gesproken uit gaat, en sluit om 18.30 uur. Je mag deze dag overigens ruilen naar een andere dag naar keuze, indien de planning het toelaat. Vraag dit dan tijdig aan via de ouderlogin.
Excuus voor het ongemak!

Hartelijke groet,

het DONS Kantoor

DONS-productie: De Griezelfabriek

De Griezelfabriek

Wist je dat alle enge griezels en monsters ter wereld gemaakt worden in de griezelfabriek? Hier worden al eeuwenlang de meest gruwelijke, angstaanjagende, afgrijselijke, bloedstollende wanschepsels gemaakt. De directeur Evelyne wil de fabriek goed draaiende houden zodat ook haar portret in de Galerij der Wijzen zal hangen. Maar op de dag van de inspectie loopt het niet zoals gepland…

Durf jij het aan om een bezoekje te brengen aan de griezelfabriek om te zien hoe dit afloopt?

De Griezelfabriek is een muzikale jeugdtheatervoorstelling die speelt tijdens de Kinderboekenweek 2017.
Docenten van DONS maken en spelen elk jaar een voorstelling voor de scholen waar zij werkzaam zijn.

Spelers & makers: Malwina Kowalska, Nienke Botma, Nicoline Kooij, Cindy van Wieringen & Yalan Lips.

DONS niet extra open tijdens lerarenstaking 5 oktober

Op donderdag 5 oktober vindt er voor de tweede keer een lerarenstaking plaats. Deze keer gaan de leraren de hele (school)dag staken. Aangezien wij een nauwe samenwerking hebben met de groepsleerkrachten van de scholen waar DONS gestationeerd is en hun standpunt willen steunen, hebben wij besloten om die dag geen extra opvang aan te bieden. Bovendien is het voor ons niet mogelijk om die dag tijdens schooltijd extra DONS-docenten in te zetten, aangezien veel van hen dan al andere werkzaamheden hebben. DONS start die middag gewoon op de gebruikelijke tijd, wanneer de school normaal gesproken uit gaat, en sluit om 18.30 uur.

Je mag deze dag overigens ruilen naar een andere dag, indien de planning het toelaat.

 

 

 

Eerste Activiteitenblok

In de week van 25 september beginnen we met het eerste Activiteitenblok van dit schooljaar met heel veel toffe activiteiten. Houd de rugzakjes en de website in de gaten voor het Activiteitenprogramma. We hebben het jaar weer verdeeld in vier blokken. De eerste drie weken zijn programmavrij.

Geen DONS CD

Van sommige ouders en kinderen kregen we de vraag of er nog een nieuwe DONS cd komt. Na het succes van de eerste drie DONScd’s stonden wij plotseling voor een dilemma: er worden bijna geen cd’s meer verkocht, er zijn al een heleboel auto’s zonder cd-speler en bijna alle ouders maken gebruik van Spotify. Is het dan nog wel verstandig om een vierde album op cd uit te brengen? Daarnaast loeide al geruime tijd de discussie: moeten we niet een keer een live-optreden plannen, waarbij we alle DONS-liedjes spelen.

Daaruit voortvloeiend hebben we het volgende afgesproken:
– We gaan eerst een festival organiseren, waarbij we de nummers van de eerste drie cd’s live gaan spelen;
– We zorgen ervoor dat de eerste drie cd’s op Spotify worden geplaatst;
– We gaan de nummers van het vierde album niet meer op cd uitbrengen, maar direct op Spotify zetten;
– En we bedenken een muzikaal concept waardoor we de liedjes vaker live ten gehore kunnen brengen.

Het festival heeft inmiddels plaatsgevonden en het was een groot succes. We gaan hier dan ook zeker mee door en jullie zullen tijdig over de nieuwe datum in 2018 geïnformeerd worden.

De nummers van de eerste drie cd’s staan al op Spotify. Je vindt ze door te zoeken op Album en dan Dons Liedjes. Het vierde album wordt in oktober uitgebracht en op Spotify gezet (we hebben nog wat meer tijd nodig).

Dan willen we jullie er nog op wijzen dat Rijkswaterstaat deze zomer 6 weken lang groot onderhoud uitvoert op de A10 west. Wanneer je jouw kin(eren) met de auto bij DONS brengt of haalt houd dan rekening met enige vertraging.

DONS dicht tijdens lerarenstaking 27 juni

Op dinsdag 27 juni vindt er een lerarenstaking plaats, ’s ochtends het eerste uur van de schooldag. Aangezien wij een nauwe samenwerking hebben met de groepsleerkrachten van de scholen waar DONS gestationeerd is en hun standpunt willen steunen, hebben wij besloten om die ochtend geen extra opvang aan te bieden.

DONS Festival – zaterdag 8 juli

DONS presenteert Het DONS Festival op zaterdag 8 juli van 14.00 tot 20.00 uur op de Olympiaschool, Stadionkade 113.

KOM MEE ZINGEN EN DANSEN MET ALLE HITS VAN DE DONS-CD’S
TIJDENS EEN GROOTS LIVE-CONCERT

Doe mee met de zeepkistenrace, laat je schminken als je favoriete superheld, schuif gezellig aan bij een theater-act of doe mee aan de verkleed-estafette!
Dit en meer kan straks allemaal! Vriendjes, vriendinnetjes en ouders zijn ook welkom om samen met DONS de zomer te vieren.
En blijf gerust lekker hangen, want onze koks zorgen voor hapjes, drankjes en volledige maaltijden.

Wanneer: Zaterdag 8 juli, van 14.00 tot 20.00 uur
Waar: Het schoolplein van de Olympiaschool, Stadionkade 113
Kaartjes kan je online kopen via de ‘tickets-knop’ hieronder of op je DONS-locatie.
Kosten: 3,50 voor kinderen, 5,- voor volwassenen.
Tip! Neem contant geld mee.

Tickets

OPROEP!
Kan je vader toevallig goed koken? Of is je opa een goochelaar?
We nodigen iedereen uit om dit festival samen met ons te maken. We zoeken daarom enthousiaste volwassenen en/of kinderen die mee willen helpen.
Een eigen activiteit, helpen bij de bar of gewoon als extra handjes: we stellen het zeer op prijs!
Meld je aan via info@donsopvang.nl. Je komt dan op de gastenlijst.

Activiteitenprogramma 4e blok

De Activiteitenprogramma’s van het 4e en laatste blok van dit schooljaar staan online en als het goed is heb je er ook al een mee kunnen pakken op jouw DONS-locatie. Kom je ook kijken naar de Blokafsluitingen eind juni? Houd de website in de gaten voor de exacte data of vraag het op jouw DONS-locatie.

Activiteitenprogramma DONS 1 – Blok 4 (10 april t/m 30 juni 2017)
Activiteitenprogramma DONS 2 – Blok 4 (10 april t/m 30 juni 2017)
Activiteitenprogramma DONS 3 – Blok 4 (10 april t/m 30 juni 2017)
Activiteitenprogramma DONS 4 – Blok 4 (10 april t/m 30 juni 2017)
Activiteitenprogramma DONS 5 – Blok 4 (10 april t/m 30 juni 2017)

 

Junivakantie

Eind juni is er op een aantal Amsterdamse DONS-scholen een extra vakantie.
DONS is dan natuurlijk de hele dag open, van 8.00 tot 18.30 uur.
Let op! Ook in de vakantie zijn DONS 2 en 3 op woensdag gesloten.
Er is dan alleen centrale opvang op DONS 1, Dongeschool en DONS 4, Olympiaschool.

DONS 1, 2 en 3: Junivakantie van maandag 18 juni t/m vrijdag 22 juni.
DONS 4: Junivakantie van maandag 25 juni t/m vrijdag 29 juni.

We maken er een gezellige zomerse vakantie van!

Zomerstands op DONS-locaties

In de week van 2 juli staan er op alle DONS-locaties op de maandag, dinsdag en donderdag Zomerstands, waar je informatie kan vinden over de zomervakantie en natuurlijk al je vragen kan stellen. We geven dan ook het Zomer Handboek 2018 mee aan de kinderen.

Vrolijk nieuws!

De DONS-kinderen hebben in de meivakantie maar liefst 1273,60 euro opgehaald voor Stichting Opkikker.
Om nog meer kinderen te kunnen helpen hebben we met DONS besloten om het bedrag te verdubbelen naar 2500,-.
Daarmee kan de stichting weer een aantal mooie opkikkerdagen organiseren.

En een bijzonder bedankje voor Elio uit groep Goud op DONS 1.
Zij spaarde het hele jaar voor DONS in haar spaarpot en heeft maar liefst 70,70 bijgedragen.

Dank jullie wel!!

Meivakantie – DONS voor Vrolijkheid

Deze meivakantie zamelt DONS geld in voor Stichting de Vrolijkheid! In Nederland groeien duizenden kinderen en jongeren op in asielzoekerscentra. Voor deze jonge nieuwkomers is er Stichting de Vrolijkheid: een bonte stoet van kunstenaars, muzikanten en andere creatieven die kinderen en jongeren, die in Nederlandse azc’s wonen, workshops en projecten aanbiedt op het gebied van theater, muziek, dans en beeldende kunst. Dit met het doel de veerkracht van deze doelgroep te versterken en hen te helpen bij het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten, om zo kinderen die leven in het niemandsland van een azc even kind te laten zijn en afleiding te bieden. Wij voelen vanuit DONS, vanwege de overeenkomende activiteiten en disciplines, een sterke verbintenis met de Vrolijkheid en willen ons graag inzetten om de kinderen in de asielzoekerscentra dezelfde mooie beleving te kunnen geven als onze eigen DONS-kinderen.

Lees meer over het project in de Nieuwsbrief Meivakantie – Stichting de Vrolijkheid.

DONS Songbook bij DONS CD 2016

Bij de laatste DONS CD (2016) heeft juf Dorien op veler verzoek een mooi Songbook gemaakt, waarin de teksten en akkoorden van alle liedjes staan.
Dus pak de gitaar of de ukelele en speel lekker mee met Het Bijtje, LEGO of Ik ben een Ninja!

DONS-verslag mee naar huis

Deze week (de laatste week voor de kerstvakantie) geven wij aan alle DONS-kinderen het traditiegetrouwe DONS-verslagje mee. Elk activiteitenblok hebben de DONS-docenten waarmee de kinderen gewerkt hebben een stukje geschreven over de ontwikkeling gedurende hun activiteitenreeks. In het DONS-verslagje zijn al deze stukjes gebundeld. Je kan dit verslagje gezellig bij de kerstboom samen met jouw kind(eren) lezen. Verder zijn ouders van harte uitgenodigd om naar aanleiding van het verslagje een gesprek met de locatiemanager te hebben. Als je hier behoefte aan hebt, geef dit dan aan bij de locatiemanager.

Tariefwijziging per januari 2018

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

In november hebben jullie van ons een nieuwsbericht ontvangen over de wijziging van de tarieven van DONS per 1 januari 2018.

Het uurtarief gaat per 1 januari 2018 naar € 7,35 en het flextarief gaat naar € 8,10 per uur. Op onze website vind je bij Tarieven en Contract het nieuwe tarievenoverzicht per DONS-locatie. De tariefwijziging is ter advisering aan de oudercommissies van DONS voorgelegd en besproken.

De tariefwijzing is gebaseerd op de volgende punten:

  • Loonstijging van 3% (CAO Kinderopvang);
  • Hogere huur uitgaven door tariefwijzing voor medegebruik in de scholen waarmee wij samenwerken;
  • Stijging van de overheadkosten door het implementeren van overheidsregels (introductie mentorschap, veranderingen IKK wet);
  • DONS gaat meer financiële ruimte creëren voor het volgen van bijscholing  op ieder niveau in de organisatie.

De maximaal te vergoeden uurprijs gaat in 2018 ook omhoog, van € 6,69 (in 2017) naar € 6,95 (in 2018). Daarnaast wordt de inkomenstabel geïndexeerd met 2%, waardoor je mogelijk voor een gunstiger toeslag percentage in aanmerking komt.

We raden je aan om deze gegevens uiterlijk in december via Mijn Toeslagen door te geven aan de Belastingdienst, zodat je vanaf januari 2018 de juiste kinderopvangtoeslag ontvangt. Als je hulp nodig hebt bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag of aanvullende administratieve vragen hebt rondom deze wijziging kijk dan op onze website bij Kinderopvangtoeslag of neem contact op met het DONS Kantoor.

We vertrouwen erop jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hartelijke groet,

Het DONS Kantoor

Verhoging kinderopvangtoeslag 2017

Goed nieuws: in 2017 gaat de kinderopvangtoeslag weer omhoog. In 2016 was er al een stijging, maar ook voor 2017 is er extra geld voor de kinderopvang uitgetrokken. Dit geldt zowel voor de buitenschoolse opvang als de dagopvang.

Vanaf 2017 komt er jaarlijks 200 miljoen euro extra beschikbaar voor de kinderopvang, waarvan 136 miljoen euro voor de inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag. Dat betekent dat voortaan alle ouders minimaal een derde van de kosten van kinderopvang vergoed. Bijna elke ouder met kinderen in de opvang gaat er in 2017 financieel op vooruit, zowel bij het eerste kind als het tweede kind. De meevaller zit tussen enkele tientjes tot ruim 900 euro. Het zijn vooral ouders in de midden en hoge inkomensgroepen die vanaf 2017 veel minder voor kinderopvang gaan betalen.

Lees het hele artikel verder op de website Ouders van nu.nl

Dag lieve juf Eva

Eva

Na jaren les te hebben gegeven bij DONS, en vooral op DONS 3, gaat juf Eva afscheid van ons nemen om zich fulltime op het regisseren te kunnen storten. Zij heeft in haar jaren bij DONS de gekste typetjes gespeeld en de mooiste verhalen verteld. Ze heeft de leukste quizzen, de meest ambitieuze toneelstukken (van Moord in de Kerststal tot Romeo’s en Julia’s) en de grappigste eetbare egels gemaakt. Wat juf Eva zo bijzonder maakt is dat ze zo stoer is, altijd vrolijk en altijd in voor een heleboel grapjes. Lieve juf Eva, we zullen je ongelofelijk gaan missen, want zo’n juf als jou vind je niet gauw! Heel veel succes, we komen allemaal naar jouw stukken kijken!!

En ook juf Sophie gaat DONS verlaten.

Dag lieve juf Sophie

DONS_Sophie
In de laatste Nieuwsbrief namen we afscheid van juf Sanne en nu verlaat haar zusje, juf Sophie, ook het DONS- nest. Juf Sophie heeft alweer 5 jaar vol overgave bij DONS gewerkt. Ze zoog de meest spannende verhalen uit haar duim en kon aan één stuk door kletsen over ‘de liefde’ en ‘verkering’ en joeg de jongens op de kast met anekdotes over ‘kusjes met lippenstift’. Ze is op de Donge voor veel kinderen de aller-, allerleukste gymjuf geweest en deed bijna ieder jaar mee aan de Koningsspelen op het plein. Op de woensdagen bij DONS heeft ze een echt familiegevoel gecreëerd en op de andere dagen maakte ze met de kinderen de gymzaal en het plein onveilig met blokthema’s als “Wie is de mol?” en “Kamp DONS”. “Voor NOPPES” was een van haar favoriete blokken, waarin ze met de kinderen karweitjes uitvoerde zonder er heitjes voor te vragen en uiteindelijk in het nabijgelegen bejaardentehuis de senioren trakteerde op een daverende show met goocheltrucs, zang en dans! Na haar vertrek zullen we bij DONS proberen alle records te verbreken die juf Sophie met groep Blauw vorig schooljaar heeft gezet tijdens de “DONS Records” weken. Manmanman, wat zullen we je missen! Dank je wel voor alle mooie momenten! Heel veel succes op het ROC, waar je vast de sportiefste (en zeker weten de leukste) juf Nederlands bent!

En ook juf Eva gaat DONS verlaten.

Nieuwe schooltijden DONS 3

Naar aanleiding van de nieuwe schooltijden van de Notenkraker wordt het nieuwe bedrag per maand, per afgenomen dag, per 1 september 2016 verhoogd naar 166,60 euro. We zijn natuurlijk wel vanaf het begin van het nieuwe schooljaar op school van 14.30 tot 18.30 en zoals jullie van ons gewend zijn, zullen we er weer super gezellige DONS dagen van maken.
Vergeet niet de aanpassingen door te geven aan de Belastingdienst via www.mijntoeslagen.nl. De opvangtijden en dus het aantal uur per maand worden per 1 september 2016 aangepast. Voor een maandag, dinsdag, donderdag of een vrijdag zal dat 24,5 uur per maand zijn.

Jaaropgaaf 2015

De jaaropgaaf van 2015 kun je aanvragen via info@donsopvang.nl onder vermelding van de naam van jouw kind(eren), dan sturen wij de opgaaf naar je toe.

Zomer EHBO DONS-team

Afgelopen dinsdag heeft zo goed als het hele DONS-team een EHBO-training gehad met extra aandacht voor zomer-EHBO-vaardigheden, zoals insectenbeten, zonnesteek etc. Tijdens de zomervakantie wordt er alle dagen op elk honk (jongsten, middelste en oudsten) een Hoofd BHV aangewezen.

EVC-traject juf Yalan

Bij DONS werken mensen die klaar zijn met studeren, geen stagiaires. Wij nemen mensen aan die verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen om zelfstandig te werken met kinderen en die de vaardigheden hebben om binnen een team te werken met groepen kinderen van verschillende leeftijden. Soms komt het voor dat iemand die afgestudeerd is aan bijvoorbeeld het conservatorium, een Ervarings Certificaat-traject (EVC) moet doorlopen, om het behaalde diploma te laten toetsen aan de opleidingseisen die de Wet Kinderopvang aan de functie stelt (zie www.FCB.nl). We sluiten een toekomstige samenwerking met stagiaires niet uit. 
Op het moment volgt juf Yalan het EVC-traject.

Help mee met de DONS Zolder!

Op de DONS Zolder op onze website is een prikbord-pagina toegevoegd! Je kunt zelf, via prikbord@donsopvang.nl, iets insturen. Denk aan mooie tekeningen, brieven, gedichten en foto’s! Het prikbord is nu nog een beetje kaal. Helpen jullie mee?

Kleurgroepwissel na zomervakantie

Met de start van het nieuwe schooljaar en de start in een nieuwe groep worden de kleurgroepen bij DONS ook weer herzien. Bij het samenstellen van de kleurgroepen houden we zoveel mogelijk rekening met vriendjes en vriendinnetjes, maar ook houden wij de gehele groepssamenstelling in de gaten en kijken we of de kinderen toe zijn aan een volgende stap. Voor het einde van de zomervakantie krijgen jullie allemaal bericht over de kleurgroepwissels. Het zou fijn zijn als jullie je kind(eren) met de start van het nieuwe schooljaar hier een beetje op voorbereiden.

DONS CD 2016 in aantocht!

Wil je deze zomer weer lekker meezingen in de auto met de DONS-liedjes van het afgelopen jaar? Dat kan, want de nieuwe DONS-CD is binnenkort beschikbaar! Deze keer vragen we 5,- per CD om de kosten te dekken. Het is ontzettend leuk om te doen, maar ook erg kostbaar. Neem dit graag contant mee naar DONS in de laatste schoolweek. Tijdens het ophaalmoment worden de CD’s verkocht. De eerste en tweede cd zullen we ook opnieuw aanbieden. Geldig zolang de voorraad strekt!

Oudere kinderen (8+) bij DONS

Een aantal DONS-ers is in oktober samengekomen om te brainstormen over ‘Oudere Kinderen’ bij DONS (8+). We willen het namelijk zo aantrekkelijk mogelijk voor ze blijven houden bij DONS. Er gebeuren natuurlijk al een heleboel leuke, mooie en toffe dingen, maar het afgelopen blok zijn er een aantal (nieuwe) gebruiken, activiteiten, tradities ingevoerd en/of uitgebouwd. Om dit in goede banen te leiden zijn er per locatie één of twee mensen aangesteld die dit coördineren: DONS 1: juf Lital & meester Jelle, DONS 2: juf Lital, DONS 3: juf Rosan & meester Younes. Met de DONS-docenten die dit blok op groep (Paars), Rood en Goud staan blijven zij aan de gang om ervoor te zorgen dat DONS voor de ‘Oudere kinderen’ een fijne plek blijft zijn om te kunnen vertoeven.