Extra opvangmogelijkheid

Extra opvang dient aangevraagd te worden via de ouderlogin. Wij bekijken of dit qua groeps- en personeelsplanning mogelijk is en geven het door aan de locatiemanager. Een extra dag staat pas ingepland, nadat je een akkoord van het DONS-kantoor hebt ontvangen. Extra opvang wordt berekend op basis van de openingstijden van de opvang die dag. Halve dagen of per uur afnemen van opvang is niet mogelijk. Is de school eerder uit, of is er een studiedag en valt dit op je contractdag, dan is deze dag inbegrepen (geen meerkosten) en rekenen we automatisch op de komst van je kind. Valt zo’n dag op een andere dag dan je kind normaal gesproken naar DONS komt en heb je opvang nodig, dan geldt dit als een extra dag.

Ruilen is mogelijk binnen dezelfde schoolweek, mits de planning het toelaat en na akkoord van het DONS-kantoor. Geef tijdig je ruilverzoek door via de ouderlogin.

Bundelen van opvangdagen is mogelijk binnen een schoolvakantie, mits de planning het toelaat en na akkoord van het DONS-kantoor. Voorbeeld: Jouw kind heeft twee weken vakantie. Tijdens de eerste week wordt er op de vaste contractdagen geen gebruik gemaakt van DONS. Deze dagen kunnen doorgeschoven worden naar de tweede week. In de tweede week kan jouw kind dus één of meerdere dagen extra naar DONS. Geef tijdig je verzoek door via de ouderlogin.

Ruilen of inhalen van gemiste vakantie- of feestdagen is niet mogelijk. Uitzondering hierop vormt langdurige ziekte: neem dan contact op met het DONS-kantoor.