Praktische informatie DONS 3

Intake en wennen
Neem voor een Intakegesprek contact op met de locatiemanager van DONS 3, Adele Lafeber. Zij is aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag en vanaf 14:30 uur bereikbaar op de DONS 3 mobiel, 06-47410302. Het is natuurlijk mogelijk om de eerste keer samen met je kind een middag te komen kijken bij ons. Dit kan in overleg met de locatiemanager voordat het contract met DONS ingaat, of op de eerste DONS-dag.

Inloggen via de ouderlogin of de ouderapp
Je ontvangt een paar weken voordat je start bij DONS een uitnodiging voor de ouderlogin. Wij raden je aan de bijbehorende app te installeren. Hierin zie je in welke kleurgroep je kind zit en kan je o.a. dagen ruilen, je kind(eren) afmelden of extra dagen aanvragen. We houden je vanuit de locatie op de hoogte middels berichten in deze app en vanuit hier heb je toegang tot het Dagboek van je kind.

Kleurgroepen
Bij DONS 3 Notenkraker werken we met acht kleurgroepen: Wit, Groen, Geel, Oranje, Blauw, Paars, Rood en Goud. In een kleurgroep zitten  max. 20/24 kinderen afhankelijk van de leeftijd. Aan het begin van de dag krijgen alle kinderen een lint om in de kleur van hun groep. Wanneer ze worden opgehaald, leveren ze deze weer in bij hun DONS-juf of -meester. Ook de DONS-docenten zijn herkenbaar door een lint of sjaaltje in de kleur van de groep met wie ze die dag werken.

Activiteitenprogramma
DONS heeft het jaar verdeeld in 4 blokken van 9 weken. Per dag, per activiteitenblok, werken vaste DONS-docenten met een vaste kleurgroep aan een thema. Wij doen erg ons best om een zo fantastisch mogelijk activiteitenprogramma te verzorgen. Het is daarom helaas niet mogelijk dat kinderen tijdens DONS ergens anders een cursus volgen. Op onze website staat het activiteitenprogramma van het blok per locatie beschreven. Op het activiteitenbord is ook te zien met welke DONS-docent jouw kind die dag gewerkt heeft, welke activiteiten er zijn gedaan en in welke ruimtes. Aan het einde van het blok vindt de grote Blokafsluiting plaats en laten we zien waar we dat blok aan gewerkt hebben.

Dagstructuur
DONS begint zodra de school uit is, we zijn altijd open tot 18.30 uur. Na schooltijd beginnen we met een hapje en een drankje. Naast vrij spelen, binnen of buiten, biedt DONS activiteiten vanuit theater, muziek, beeldende vorming en beweging. Uniek in onze werkwijze is de Dagsluiting om 17.15 uur. Ouders zijn altijd van harte welkom om te komen kijken. Vanwege ons Activiteitenprogramma kun je vanaf 17.30 uur jouw kind(eren) ophalen. Op vakantie- en studiedagen is DONS open vanaf 8.00 uur, we rekenen erop dat kinderen dan vóór 09:30 uur gebracht worden. Op deze lange dagen verzorgt DONS de lunch en de tussendoortjes.

Ophaalmoment
De kinderen dienen zich zelf altijd af te melden bij de DONS-docent door hun lintje in te leveren, te zeggen door wie ze zijn opgehaald en gedag te zeggen. Op dat moment is er ook gelegenheid voor een overdrachtWanneer de kinderen aan het einde van de DONS-dag buiten spelen, kunnen zij bij de hekken van het schoolplein van het hoofdgebouw worden opgehaald: Groepen Wit, Groen, Geel en Oranje bij het hek naast de grote trap, groepen Blauw, Paars, Rood en Goud bij het hek aan het voetbalveld. Wanneer de kinderen binnen spelen aan het einde van een DONS-dag, kunnen ze opgehaald worden bij de Hoofdingang bovenaan de trap van het hoofdgebouw.
Op de ophaalpunten zullen DONS-docenten staan als portier, ouders geven aan de portier de naam en kleurgroep door van hun kind(eren). Vanwege de verschillende lokalen op verschillende verdiepingen, waar kleurgroepen dan kunnen zitten, vragen wij ouders geduld te hebben.
Als je jouw kind(eren) eerder wilt ophalen, verzoeken wij je (graag voor 15:00 uur) een sms te sturen naar de DONS 3 mobiel (06-47410302). Hierin graag vermelden wie je komt ophalen en op welk ophaalmoment:

Ophaalmoment 1: 16:00 uur
Ophaalmoment 2: 16:30 uur
Ophaalmoment 3: 17:00 uur

Contract en wijzigingen
Het is belangrijk dat je zelf aan de groepsleerkracht van jouw kind doorgeeft op welke dagen hij/zij structureel naar DONS gaat, ook wanneer hierin een wijziging plaatsvindt. 

Contractdagen bundelen, ruilen of wijzigen kan via de ouderapp. Komt jouw kind op een contractdag toch niet naar DONS, komt iemand anders jouw kind ophalen, gaat jouw kind spelen bij een vriendje of vriendinnetje? Laat het ons weten door vóór 15.00 uur een sms te sturen naar de DONS-3-mobiel: 06-47410302 of een bericht te sturen in de app. Laat het ook de groepsleerkracht weten wanneer je kind een contractdag niet naar DONS gaat, zo kunnen we verwarring op de dag zelf voorkomen.

Locatiemanager
Vragen, wensen of bijzonderheden over jouw kind kun je bespreken met Adele Lafeber, locatiemanager DONS 3. Zij is aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag en vanaf 14:30 uur bereikbaar op de DONS 3 mobiel (06-47410302). Je kan haar ook benaderen als je behoefte hebt aan een oudergesprek.

Toestemming samenvoegen groepen
Op vrijdagen en tijdens lange DONS-dagen komen er minder kinderen naar DONS dan op de andere dagen, daarom voegen we groepen samen tot nieuwe basisgroepen (max. 20/24 kinderen). De kinderen van dezelfde kleurgroep blijven daarbij altijd bij elkaar. De Wet Kinderopvang verplicht ons om ouders hierover te informeren en schriftelijk toestemming te vragen.

Door ondertekening van dit formulier ga je ermee akkoord dat jouw kind met de andere aanwezige kinderen van de eigen kleurgroep opgevangen wordt in een samengevoegde basisgroep, zoals omschreven in het Pedagogisch Didactisch Werkplan DONS 3.

naam kind

naam ouder

datum

handtekening