Tarieven en Contract

This page is also available in: English

TARIEVEN
DONS werkt in 2024 met een tarief van € 10,35 per uur. Extra opvang bedraagt in 2024 € 11,00 per uur. De maandbedragen voor DONS verschillen per school, afhankelijk van de openingstijden.

Werkende of studerende ouders kunnen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Deze toeslag is per gezinssituatie verschillend. Op de website van de Belastingdienst kan je een proefberekening maken, zodat je een goed beeld krijgt van jouw kinderopvangkosten.

Bekijk hier de tarieven 2024 per DONS-locatie:
Tarieven 2024 DONS Dongeschool
Tarieven 2024 DONS Scholekster
Tarieven 2024 DONS Notenkraker
Tarieven 2024 DONS Notenkraker Dependance
Tarieven 2024 DONS Olympiaschool
Tarieven 2024 DONS BMS
Tarieven 2024 DONS Oscar Carré

CONTRACT
Bij DONS bieden we een totaalpakket aan, waarin 52 weken buitenschoolse opvang is inbegrepen. Dit is inclusief vakantiedagen en studiedagen van de betreffende scholen, exclusief sluitingsdagen (zoals algemeen erkende feestdagen). Op deze lange dagen verzorgt DONS lunch, drinken en tussendoortjes. Opvang bij DONS is mogelijk vanaf 1 dag per week. Wij hanteren een opzegtermijn van 1 maand. Stuur dan een mailtje naar info@donsopvang.nl.

Extra opvang dient aangevraagd te worden via de ouderlogin. Wij bekijken of dit qua groeps- en personeelsplanning mogelijk is en geven het dan door aan de locatiemanager. Een extra dag staat pas ingepland, nadat je een akkoord van het DONS-kantoor hebt ontvangen. Extra opvang wordt berekend op basis van de openingstijden van de opvang die dag. Halve dagen of per uur afnemen van opvang is niet mogelijk. Is de school eerder uit of is er een studiedag en valt dit op je contractdag, dan is deze dag inbegrepen (geen meerkosten) en rekenen we automatisch op de komst van je kind. Valt zo’n dag op een andere dag dan je kind normaal gesproken naar DONS komt en heb je opvang nodig, dan geldt dit als een extra dag.

Ruilen

* Mits de planning en de wet- en regelgeving het toelaat kan er twee weken vooruit en één week achteruit geruild worden;
* Opgespaarde dagen kunnen na twee weken niet meer worden ingezet;
* Een eventueel onderbrekende vakantieweek wordt hierbij niet meegerekend;
* Reguliere dagen kunnen niet geruild worden met langere dagen zoals studiedagen en vakantiedagen;
* Geef je ruilverzoek minimaal één dag en maximaal twee weken van te voren door via de ouderlogin;
* Het DONS-kantoor laat uiterlijk twee dagen na het ruilverzoek weten of het mogelijk is;
* Sluitingsdagen kunnen niet geruild of ingehaald worden.

Bundelen van opvangdagen is mogelijk binnen een schoolvakantie, mits de planning het toelaat en na akkoord van het DONS-kantoor. Voorbeeld: Jouw kind heeft twee weken vakantie. Tijdens de eerste week wordt er op de vaste contractdagen geen gebruik gemaakt van DONS. Deze dagen kunnen doorgeschoven worden naar de tweede week. In de tweede week kan jouw kind dus één of meerdere dagen extra naar DONS komen. Geef tijdig, vóór de betreffende vakantie, je verzoek door via de ouderlogin.

Bekijk hier de Handleiding DONS ouderapp

Dagen waarop DONS gesloten is kunnen niet geruild of ingehaald worden. Zie ook de pagina Openingstijden.