Klachtenprocedure

In het kader van de Wet Kinderopvang heeft DONS Opvang een Intern Klachtenreglement opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registeren van klachten van ouders/verzorgers.

Ondanks dat wij ons best doen om de opvang bij DONS zo goed mogelijk te verzorgen, kan het voorkomen dat je ergens niet tevreden over bent. Je kan dan altijd bij de direct betrokkenen (DONS-docenten, locatiemanager etc.) je klacht bespreekbaar maken. Gaat het om een administratief probleem, neem dan contact op met het DONS-kantoor.

Als dit niet leidt tot een bevredigende oplossing, kan het zo zijn dat je een verbeterpunt of klacht officieel bij ons wilt melden.
Vul dan het Verbeter- en klachtenformulier in en stuur dit naar het DONS-kantoor. Je ontvangt een bevestiging en afhankelijk van de klacht neemt de klachtenfunctionaris of locatiemanager contact met je op om de klacht te bespreken en te bekijken hoe we tot een goede oplossing kunnen komen.
DONS draagt zorg voor de inhoudelijke behandeling en registratie van de klacht en houdt een afhandelingstermijn aan van maximaal 6 weken.
De klacht zal zorgvuldig bekeken worden en de klager wordt goed op de hoogte gehouden van de voortgang. DONS zorgt voor een schriftelijk en gemotiveerd oordeel over de klacht, inclusief termijnen waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.

Mocht onze interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing, dan kan het Klachtenloket Kinderopvang benaderd worden voor informatie, advies en mediation. DONS is ook aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, waar ouders hun geschil kunnen voorleggen, zie het Geschilartikel-Kinderopvang-en-Peuterspeelzalen.

Natuurlijk geven wij er de voorkeur aan om allereerst intern tot een bevredigende oplossing te komen.

In 2021 zijn bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen geen geschillen ingediend tegen DONS. Alle DONS-locaties hebben per post een certificaat ontvangen, waarop staat dat de organisatie het afgelopen jaar geschilvrij was.

DONS heeft een externe vertrouwenspersoon: Bernadette Hes-Boots. Zij kan geraadpleegd worden inzake kwesties die gaan over ongewenst gedrag en integriteit. Zij is te bereiken via e-mail, bernadettehes@gmail.com