Communicatie

Een goede samenwerking met ouders is van groot belang: een vertrouwde relatie en goede informatieoverdracht tussen het DONS-team en ouders leidt tot meer kwaliteit voor de kinderen. Kinderen voelen zich daardoor veiliger en DONS-docenten kunnen met behulp van de informatie van de ouders beter inspelen op de behoeftes van ieder kind. We streven ernaar dat de opvoedomgevingen, thuis, school en opvang, goed op elkaar zijn afgestemd.

Op reguliere opvangdagen spreken we de ouders voornamelijk bij het ophalen, over hoe de dag is verlopen, hoe het kind de dag heeft beleefd en of er bijzonderheden zijn. Een uitgebreider gesprek kan aangevraagd worden op ons initiatief of op initiatief van de ouders.

Wanneer een kind geplaatst is, kan de ouder een wegwijsgesprek op de locatie aanvragen bij de locatiemanager. Bij voorkeur is hierbij ook het kind aanwezig. Tijdens dit gesprek wisselen we informatie uit en kan het kind alvast kennismaken met groepsgenootjes en de ruimtes.

DONS probeert ouders zo duidelijk mogelijk te informeren over alle activiteiten die zich tijdens de opvang afspelen. Deze informatie bereikt de ouders door:

  • Nieuwsberichten op de website en op de prikborden;
  • Nieuwsbrieven per e-mail aan alle ouders;
  • Extra specifieke nieuwsbrieven over bijvoorbeeld de zomervakantie;
  • Een folder met daarin het wisselende activiteitenprogramma;
  • Een regelmatige update van onze website;
  • Onze Facebookpagina.

Bij het ingaan van het DONS-contract, krijgen ouders een eigen ouderlogin. Met deze code kunnen ouders zelf ruildagen, extra opvangdagen en vakantiedagen aanvragen of afwezigheid aangeven. Na ontvangst van een acceptatiemail, is de aanvraag bevestigd.