Verbeterde Meldcode Kindermishandeling op de agenda

In november werd er bij DONS extra aandacht besteed aan de Verbeterde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in de vorm van het Protocol ‘kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag’ voor de kinderopvang (juni 2018). Dit thema wordt jaarlijks twee keer een week lang onder de aandacht gebracht bij het DONS-team en tijdens de dagelijkse briefing besproken.
Wanneer we ons zorgen maken over een kind, wat verder gaat dan de dagelijkse gang van zaken, dan werken we bij DONS met de Meldcode. We zullen dan signalen zo snel mogelijk met de ouders bespreekbaar maken om samen te kijken welke zorg we kunnen organiseren om de situatie te verbeteren. Het gaat natuurlijk om een uitzonderlijke situatie, maar we willen alle ouders graag van tevoren informeren dat we met de Meldcode werken, om verrassingen te voorkomen. Op de locaties ligt de Meldcode ter inzage. DONS heeft intern twee Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling: Marjolijne Fongers (directielid) en Sofie Veenstra (beleid & communicatie).