Locaties

Openbare Basisschool de Donge
Dintelstraat 5-7, 1078 VN Amsterdam, 020 6641288
www.dongeschool.nl

DONS 1: 06 19006035, info@donsopvang.nl
Oudercommissie: ocie1@gmail.com

Openingstijden Op woensdag is DONS 1 open van 12:30 uur tot 18:30 uur.
Op studie- en vakantiedagen is DONS 1 open van 8:00 uur tot 18:30 uur.
Op reguliere opvangdagen is DONS 1 open van 15:00 uur tot 18:30 uur.
Op officieel erkende feestdagen is DONS 1 gesloten.

Schrijf je nu in bij DONS 1 De Dongeschool