Noodopvang bij DONS – dec 2020

DONS houdt tijdens deze lockdown de deuren open voor noodopvang voor kinderen die bij DONS onder contract staan. We hanteren hierbij de uitgangspunten van de Rijksoverheid. Dat betekent dat je kind naar DONS kan komen op zijn of haar contractdagen, wanneer beide ouders in een cruciaal beroep werkzaam zijn. Wanneer één van de ouders een cruciaal beroep uitvoert, wordt er verzocht zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen. Neem contact met ons op wanneer je dit niet geregeld krijgt. Ook kwetsbare kinderen kunnen bij ons terecht. Dit gaat in samenspraak met de school. Afwijkend van de eerste lockdown in het voorjaar geldt, dat je alleen op je eigen contractdagen gebruik kunt maken van noodopvang. Wanneer je andere dagen wilt afnemen, zullen wij kijken of dit kan en zullen deze dagen worden gefactureerd. Wil je aanspraak maken op noodopvang door DONS na schooltijd, laat het ons dan weten en mail naar het DONS-kantoor via info@donsopvang.nl.

In de kerstvakantie biedt DONS noodopvang gedurende de gehele dag, van 8:00 tot 18:30 uur. Op 1e Kerstdag (vrijdag 25 december) en Nieuwjaarsdag (vrijdag 1 januari) is DONS gesloten. Voor de noodopvang in de kerstvakantie, ontvangen we graag uiterlijk donderdag 17 december een verzoek via info@donsopvang.nl.

De overheid heeft, net als bij de vorige sluiting, aangegeven dat ouders voor de gemiste opvang compensatie zullen ontvangen. Dit gebeurt wederom via de doorbetaling van de kinderopvangtoeslag en de eigen bijdrage tot het maximum uurtarief. Voorwaarde is wel dat de facturen worden doorbetaald. Zo behoud je ook het recht op je opvangplek. Vooralsnog is het bedrag boven de maximum toeslag voor rekening van de ouders. Wij wachten verder op de instructies van de overheid op dit gebied.

Het is mogelijk dat we bij kleine aantallen, naast de bekende samenvoegingen van kleurgroepen, ook locaties gaan samenvoegen om er voor de kinderen een gezellig clubje van te maken. Mochten we hiertoe besluiten, dan zullen we de betreffende ouders hierover informeren. Voor het halen en brengen blijven voorlopig de bestaande bekende voorzorgsmaatregelen geldig.