Hoe gaan DONS en school om met het coronavirus?

Het coronavirus, dat ontstaan is in China, is inmiddels ook in een aantal Europese landen en in Nederland geconstateerd. Het roept natuurlijk de vraag op wat scholen nu moeten doen. Overal duikt informatie op over het virus. Die informatie is niet altijd hetzelfde. Om onduidelijkheid, indianenverhalen en onrust te voorkomen, nemen wij het advies van de PO-raad over om uitsluitend de informatie en richtlijnen op de website van het RIVM als bron te gebruiken.

Wat zijn de symptomen van het coronavirus?
Het coronavirus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. Volgens het RIVM is het mogelijk dat een persoon besmet is met het coronavirus als de persoon koorts heeft, hoest en kortademig is. In dat geval moet direct telefonisch contact gelegd worden met de huisarts voor een diagnose.

Hoe verloopt de besmetting?
Volgens het RIVM verspreidt het coronavirus zich via kleine druppeltjes die vrijkomen bij hoesten en niezen. Deze druppeltjes blijven niet in de lucht zweven maar dalen snel neer. Er ontstaat kans op besmetting als andere mensen die druppeltjes inademen of bijvoorbeeld via de handen in de mond, neus of ogen krijgen. Hoe zieker iemand is, hoe meer virus hij of zij kan verspreiden. Er is nog geen bewijs dat het virus langere tijd in de lucht kan blijven. Buiten het lichaam sterft het virus snel. Hoe snel, is nog onduidelijk.

Mogen leerlingen, ouders en personeelsleden die in besmette gebieden op vakantie zijn geweest naar school en naar DONS?
Het RIVM meldt dat leerlingen, ouders en personeelsleden die in besmette gebieden zijn geweest gewoon naar school of werk mogen komen, zolang zij geen symptomen vertonen die horen bij coronavirus. Hebben zij die symptomen wel dan moeten ze thuis blijven en telefonisch contact opnemen met de huisarts. Dat geldt ook als deze leerlingen, ouders en personeelsleden binnen 2 weken na terugkeer uit het besmette gebied alsnog de symptomen gaan vertonen.

Moeten ouders of personeelsleden contact opnemen met de huisarts als ze in besmette gebieden zijn geweest?
Het RIVM meldt dat de huisarts alleen geraadpleegd moet worden als de persoon koorts heeft, hoest en kortademig is én in een besmet gebied is geweest of contact heeft gehad met een besmet persoon. Volgens het RIVM hoeft iemand zich niet te laten testen als hij of zij in een besmet gebied is geweest. Dat heeft pas zin als ze daadwerkelijk gezondheidsklachten hebben die horen bij het coronavirus.

Wat moet je als school en DONS doen om besmetting tegen te gaan?
De adviezen om besmetting tegen te gaan, zijn:

  • Zorg dat leerlingen en personeelsleden vaker handen wassen met zeep (of ontsmettingsgel) en stromend water dan gangbaar is (gangbaar is handen wassen voor een maaltijd, voor het bereiden van voedsel, na het toilet en als de handen zichtbaar vuil zijn);
  • Geef instructie om in de elleboog te hoesten;
  • Zorg dat in school alleen papieren zakdoekjes gebruikt worden (in toiletten zijn sowieso papieren handdoekjes hygiënischer dan gewone handdoeken) ;
  • Geeft instructie om contact van handen met ogen en mond te vermijden.
  • Houd ouders op de hoogte van de laatste richtlijnen vanuit RIVM.

Hebben mondkapjes zin?
Volgens het RIVM adviseren we in Nederland alleen mondkapjes voor medisch personeel. Het probleem is dat het alleen helpt als je speciale maskers gebruikt die zich heel goed sluiten over je neus en mond. Je moet de maskers heel nauwkeurig gebruiken en ze regelmatig wisselen. Dat is in het dagelijks gebruik bijna niet mogelijk.

Wat als een leerling ziek wordt?
Leerlingen die symptomen vertonen die horen bij het virus moeten thuis gehouden worden. Als de symptomen op school of bij DONS worden geconstateerd, zal de leerkracht de ouder bellen en moet de leerling onmiddellijk opgehaald worden door de ouders. Leerlingen en medewerkers moeten dan proberen minimaal 1 meter afstand te houden. Ouders krijgen het dringende advies de huisarts te bellen.

Wat als een medewerker van school of DONS ziek wordt?
Als het personeelslid de symptomen vertoont die horen bij het coronavirus, moet het personeelslid thuis blijven of naar huis gaan en de huisarts bellen.

Handen geven en elkaar aanraken
Nu het virus wel in Nederland geconstateerd is, moeten we voorzichtig zijn met fysiek contact. Mensen die geen symptomen vertonen kunnen elkaar gewoon een hand geven en elkaar aanraken. Personen aanraken die de symptomen hebben die bij het coronavirus horen, verhoogt kans op besmetting. Aangeraden wordt om dan minimaal 1 meter afstand tot die persoon aan te houden. Leerlingen, ouders en personeelsleden moeten dan zo snel mogelijk naar huis en de huisarts moet gebeld worden.

Voor meer info, raadpleeg de website van het RIVM: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/infectieziekten/nederlandse-aanpak-nieuw-coronavirus