Actueel beleid veiligheid en gezondheid

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid bij DONS wordt actueel gehouden door periodieke evaluatie en na gebeurtenissen/veranderingen (verbouwing, ongeval, nieuwe inzichten e.d.) die daartoe aanleiding geven. Hierbij maken we gebruik van de vernieuwde Risicomonitor. Op elke DONS-locatie vervult de locatiemanager de rol van veiligheids- en gezondheidscoördinator.

Bij DONS vinden we dat het leerzaam is voor kinderen om te leren omgaan met kleine risico’s die bij het normale leven horen. Wat doe je als de bal op straat rolt? Als je tegen een ander kind aan botst? Hoe houd je een schaar vast en hoe geef je ‘m door? Door te werken met docenten ligt de nadruk bij DONS bij ‘leer het de kinderen zelf te kunnen’. Daarnaast neemt DONS uiteraard haar verantwoordelijkheid serieus en zorgt er dus voor dat het personeel kennis heeft van grote risico’s met daarbij de maatregelen die zijn of worden genomen om het risico te beperken. DONS zorgt ervoor dat het personeel kennis heeft van:

●  Ontruimen bij brand of bommelding (BHV, zie Checklijst BHV, Werkplan)
●  Eerste hulp bij ongelukken (EHBO, zie Werkplan)
●  Regels en afspraken over verkeersveiligheid
●  Hoe te handelen als een kind vermist wordt (zie Protocol Vermissing van een kind)

Het is van belang dat de beroepskrachten weten welke risico’s kinderen lopen en welke maatregelen hiervoor genomen moeten worden. Daarom betrekken we de DONS-docenten actief bij het beleid. Met behulp van verschillende werkvormen denkt het team na over de grote en kleine risico’s op hun locatie en in het algemeen. Gedurende het schooljaar laten we de volgende zes modules met bijbehorende thema’s uit de nieuwe Risicomonitor passeren:

1) Brandveiligheid
2) Veilig en gezond gebouw en buitenruimten
3) Sociale veiligheid
4) Veilig ontdekken
5) Verzorgen
6) Arbo