Drie-uursregeling

De Wet Kinderopvang stelt dat bij minimaal tien uur aaneengesloten opvang kan worden afgeweken van de BKR (beroepskracht-kind-ratio = 1 DONS-docent op 10 kinderen) gedurende maximaal drie uur per dag. Die uren hoeven niet aaneengesloten te zijn. Er kunnen tijdens die uren minder pedagogisch medewerkers worden ingezet. Voorwaarde is dat minimaal de helft van het op grond van de BKR vereiste aantal medewerkers wordt ingezet. Op middagen na schooltijd mag maximaal een half uur per dag afgeweken worden van de BKR.

Alleen op lange DONS-dagen (studie- en vakantiedagen van 8.00 tot 18.30 uur) passen wij deze regeling toe, zodat DONS-docenten in de gelegenheid worden gesteld om pauze te houden. Tussen 12.00 en 15.00 uur mag worden afgeweken van de BKR. Dit gebeurt op groepsniveau. De kinderen hebben geluncht en mogen vrij (buiten)spelen. In dit tijdvak kunnen de DONS-docenten om de beurt pauze houden. De locatiemanager of dagleiding spreekt ’s ochtends met het DONS-team af hoe deze planning er die dag uitziet en dat er altijd voldoende toezicht is.