Missie en Visie

 

DONS is de letterlijke afkorting van Doorlopende Ontwikkeling Na School. DONS wil meer dan alleen buitenschoolse opvang verzorgen. Door actief met kinderen bezig te zijn, beogen we een extra bijdrage aan hun ontwikkeling mee te geven. Omdat wij uitsluitend met vakdocenten werken, die gespecialiseerd zijn in drama, muziek, beeldende vorming en beweging, kunnen wij naast een actieve opvang ook gericht onderwijs aanbieden. De extra aandacht voor deze disciplines is van groot belang, bijvoorbeeld als het gaat om de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het zorgt ervoor dat kinderen zich veiliger voelen, zich makkelijker durven te uiten, beter kunnen samenwerken en een sterkere persoonlijke groei zullen doormaken. Overigens vinden wij het plezier dat kinderen aan deze activiteiten beleven en het ontwikkelen van talenten, van evenzo grote waarde.

Eén van de pijlers van het DONS-concept is de samenwerking met de basisscholen waar we gestationeerd zijn. We bieden lessen aan onder schooltijd, we hebben een interne werkgroep, helpen mee met vieringen en evenementen en houden een open lijn tussen groepsleerkrachten en DONS-docenten. De ontwikkeling van kinderen stopt niet na schooltijd. Hun creativiteit en hun sociale en cognitieve vaardigheden zijn altijd in beweging, juist wanneer kinderen zich ontspannen of vrij spelen. DONS heeft de ambitie om deze ontwikkeling te stimuleren en te volgen.