Groepsindeling

In de wet- en regelgeving staat dat een kind in de buitenschoolse opvang in één vaste groep, een ‘basisgroep’, geplaatst moet worden. Bij DONS heet een basisgroep een ‘kleurgroep’. Een kleurgroep bestaat uit maximaal 20 kinderen, we werken met een Beroepskracht- Kind Ratio van tenminste 1 op 10. De kleuren waarmee wij werken zijn terug te vinden op het info-bord, de tassenbakken en de kleur van de linten die de kinderen en de docenten dragen. Dit lint levert het kind in bij de betreffende juf of meester als het aan het eind van de dag afscheid neemt van DONS.

De kleurgroepen worden samengesteld op basis van (mentale) leeftijd, zodat we tijdens de activiteiten aan kunnen sluiten bij de ontwikkeling, de behoeften en belevingswereld van de kinderen. De locatiemanager kijkt naar de groepssamenstelling en is verplicht rekening te houden met de groepsgrootte. Ook houden we waar mogelijk rekening met vriendschappen en de verhouding meisjes-jongens.
Uiteraard krijgen kinderen bij DONS buiten de gezamenlijke groepsactiviteiten de vrijheid om zelf keuzes te maken in het opzoeken van vriendjes in een andere basisgroep. Ouders kunnen te allen tijde bij de locatiemanager opvragen in welke kleurgroep hun kind is ingedeeld. De ouders worden van individuele en structurele kleurwisselingen op de hoogte gebracht.