DONS Opvang tijdens de Corona-crisis

Beste ouders en/of verzorgers,

Op dit moment wordt er door de scholen geïnventariseerd welke kinderen zullen worden opgevangen door de school, omdat hun ouders/verzorgers in vitale beroepen werken. DONS stelt voor deze kinderen de buitenschoolse opvang open. De ouders/verzorgers die gebruik gaan maken van de opvangmogelijkheid door de school, willen we vragen om aan ons aan te geven of zij na schooltijd ook gebruik willen maken van de BSO van DONS. Mail daarvoor naar info@donsopvang.nl met vermelding van de dagen waarop je opvang nodig hebt, de naam van je kind(eren), de schoollocatie en kleurgroep en je contactgegevens.

Wanneer je gebruik maakt van DONS, houd er dan rekening mee dat onze medewerkers vanwege ieders veiligheid de voorzorgsmaatregelen streng in acht zullen nemen. Dat houdt in dat ze van kinderen met klachten meteen de ouders zullen benaderen om hun kind te komen ophalen. Wees dus zelf bereikbaar!

We gaan de komende dagen met onze medewerkers verder aan de slag om een leuk digitaal aanbod aan filmpjes/spellen/prijsvragen etc. te verzinnen voor de thuiszittende kinderen. Hierover later meer!

Groet en blijf gezond!

Directie DONS

(English Version:)

Dear parents and caretakers,

At this very moment the schools are collecting information on which children need to be offered daycare in the school, because their parents/caretakers work in vital professions. DONS will organize after school childcare for these children. We would therefore like to request the parents/caretakers of these children to inform us if they want to make use of DONS after school. Please send an email to info@donsopvang.nl mentioning the days you would need, the name of your child, the school location and colorgroup and your contact details.

When your child attends DONS, keep in mind that our staff will enhance strict safety  precautions/measures, meaning that they will contact you immediately to pick up your child if there are symptoms of cold or illness.

The coming days our staff will work further on an entertaining digital offering of video’s/games/contests etc. for all children at home. We will keep you posted on this!

Regards and stay healthy!

Management DONS