DONS niet extra open tijdens staking 12 oktober

Volgende week dinsdag (12 december) vindt er voor de derde keer een lerarenstaking plaats. De leraren gaan dan weer de hele (school)dag staken.
Helaas is het voor ons niet mogelijk om die dag tijdens schooltijd extra opvang aan te bieden, aangezien het kortdag is en veel van onze DONS-docenten dan al andere werkzaamheden hebben. Daarnaast hebben wij een nauwe samenwerking met de groepsleerkrachten van de scholen waar DONS gestationeerd is en steunen wij hun standpunt
DONS start die middag gewoon op de gebruikelijke tijd, wanneer de school normaal gesproken uit gaat, en sluit om 18.30 uur. Je mag deze dag overigens ruilen naar een andere dag naar keuze, indien de planning het toelaat. Vraag dit dan tijdig aan via de ouderlogin.
Excuus voor het ongemak!

Hartelijke groet,

het DONS Kantoor