Centrale Oudercommissie vergadering

In november komen alle oudercommissies (van DONS 1 t/m 6) bij elkaar op het DONS kantoor voor de Centrale Oudercommissie vergadering. We zullen lopende zaken van DONS bespreken, terugblikken op de zomervakantie, tekst en uitleg geven t.a.v. ophanden zijnde Adviesaanvragen (herziene Pedagogisch Beleidsplan, locatie-specifieke Werkplannen, Zomervakantie e.d.). Natuurlijk is er voor de oudercommissies ook genoeg ruimte om agendapunten in te brengen.
Heb je ideeën, suggesties, voorstellen en op- of aanmerkingen om de kwaliteit van DONS Opvang te verbeteren? Laat het ons dan weten of stuur een mailtje naar de Oudercommissie van jouw DONS-locatie.