Categories for Geen onderdeel van een categorie

DONS studiedag op vrijdag 17 mei 2019

maart 26, 2019 1:53 pm Gepubliceerd door

DONS heeft dit schooljaar een studiedag op vrijdag 17 mei 2019 en is dan gesloten. Als dit je vaste contractdag is mag je deze dag ruilen naar een andere dag naar keuze, mits de planning het toelaat.

Staking verwacht vrijdag 15 maart

februari 4, 2019 1:52 pm Gepubliceerd door

Naar verwachting vindt er vrijdag 15 maart weer een lerarenstaking plaats. Aangezien wij een nauwe samenwerking hebben met de groepsleerkrachten van de scholen waar DONS gestationeerd is en wij hun standpunt steunen, hebben wij besloten om niet extra open te gaan. DONS start die middag gewoon op de gebruikelijke tijd, wanneer de school normaal gesproken...

Open lessen in de kerstvakantie

december 13, 2018 10:01 am Gepubliceerd door

Deze kerstvakantie willen we jullie (de ouders) weer eens uitdagen om samen met je kind(eren) mee te doen aan onze activiteiten. Voor volwassenen is het altijd goed om je weer even kind te voelen. Dit gevoel willen we de DONS-ouders graag eens meegeven door jullie mee te nemen in de belevingswereld van je kind(eren). Kom lekker mee...

Wijziging in uren per januari 2019

december 13, 2018 9:50 am Gepubliceerd door

Beste DONS-ouder(s) en/of -verzorger(s), Met dit Nieuwsbericht informeren we je over de wijziging in uren bij DONS vanaf januari 2019. De urenberekening is afhankelijk van de jaarplanning van de school. Afhankelijk van de DONS-locatie zullen wij per januari 2019 een half uur of een heel uur extra per opvangdag per...

DONS presenteert ‘Een vriend van niks’

oktober 1, 2018 2:43 pm Gepubliceerd door

Op zondag 7 oktober trekt DONS naar het prachtige House of Watt tijdens de Kinderboekendag 2018. Wij spelen om 11:00 uur de Kinderboekenweek voorstelling ‘Een vriend van niks‘ en na de lunch lezen we om 13:00 uur voor uit ons boek Donzige verhalen, waarna kinderen mee kunnen doen aan een...

Hitteprotocol van kracht

juli 26, 2018 2:23 pm Gepubliceerd door

Vanwege de aanhoudende hittegolf is ook bij DONS het hitteprotocol van start. Bekijk hier ons Zomerbeleid (Hitteprotocol) en 15 tips van Kinderopvang Totaal om de kinderhuid te beschermen.

Vrijdag 20 juli DONS 3 open vanaf 12.00 uur

juli 16, 2018 7:24 am Gepubliceerd door

Beste ouder(s)/verzorger(s), Let op ! Vrijdag 20 juli is DONS 3 geopend vanaf 12:00 uur. De kinderen zijn die dag wel de hele dag vrij van school. Wij waren hier niet op tijd van op de hoogte en daardoor was er onvoldoende tijd om genoeg DONS-docenten te regelen. Excuses voor...

DONS Familie Festival

juli 10, 2018 2:48 pm Gepubliceerd door

We kijken terug op een zeer geslaagd Familie Festival, met de DONS band, theater, acrobatiek, een heuse zweefmolen, suikerspinnen, lekkere taartjes, tosti’s, hamburgers en zo goed als alle kinderen zijn prachtig geschminkt. Houd de DONS Zolder in te gaten voor de foto’s.  

Nieuw Protocol Bescherming Persoonsgegevens

mei 15, 2018 7:51 am Gepubliceerd door

Vanaf 25 mei 2018 moeten organisaties voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG is onder andere in het leven geroepen om in de hele Europese Unie de regels omtrent gegevensverwerking en privacy te stroomlijnen. De AVG zal de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen. De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft...

Drie-uursregeling

mei 11, 2018 1:43 pm Gepubliceerd door

De Wet Kinderopvang stelt dat bij minimaal tien uur aaneengesloten opvang kan worden afgeweken van de BKR (beroepskracht-kind-ratio = 1 DONS-docent op 10 kinderen) gedurende maximaal drie uur per dag. Die uren hoeven niet aaneengesloten te zijn. Er kunnen tijdens die uren minder pedagogisch medewerkers worden ingezet. Voorwaarde is dat...