Artikel – 9. Informatie-uitwisseling school en DONS

DONS werkt nauw samen met de basisschool waar DONS gestationeerd is. Kinderen hebben er baat bij als de school en DONS binnen het schoolgebouw en op het plein zoveel mogelijk dezelfde regels hanteren. Af en toe vindt er een overdracht plaats over alledaagse voorvallen/gebeurtenissen tussen DONS en de groepsleerkracht (ruzie gehad, gevallen etc). Wanneer school en DONS specifiekere afspraken willen maken over een kind, dan wordt hiervoor door de school en door DONS eerst toestemming gevraagd aan de betreffende ouder(s)/verzorger(s).