Artikel – 12. Aansprakelijkheid

DONS is niet aansprakelijk voor schade aan of zoekraken/ vermissing/ diefstal van eigendommen van ouders en kinderen. Gewoonlijk is er een eigen WA-verzekering nodig om aanspraak te kunnen maken op vergoeding als jouw kind schade toebrengt aan anderen of aan spullen van anderen. DONS heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en dekt zich hiermee in voor ongevallen waarbij er schade aan derden is door schuld of nalatigheid van DONS.