Artikel – 10. Verslaglegging

Het DONS-team schrijft eenmaal per jaar van ieder kind een verslag. Dit wordt kosteloos aan de ouders overhandigd en een kopie van dit verslag wordt aan de betreffende groepsleerkracht van hun kind(eren) overhandigd. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen op aanvraag een gesprek over de ontwikkeling van hun kind(eren) hebben met de locatiemanager. Dit kan naar behoefte of naar aanleiding van het DONS-verslag.