Gewijzigde aanvullende voorwaarden DONS Opvang 2019

DONS Opvang hanteert de Algemene Voorwaarden Kinderopvang 2017. Daarnaast heeft DONS Aanvullende Voorwaarden opgesteld, waarin een aantal artikelen uit de Algemene Voorwaarden meer specifiek zijn uitgewerkt voor DONS. Deze zijn van toepassing op alle contracten.We hebben een aantal aanpassingen gedaan. Deze zijn voorgelegd aan de oudercommissies van DONS en akkoord bevonden.

Het gaat om de volgende artikelen:

•Artikel -1. Openingstijden
•Artikel -3. Te laat ophalen
•Artikel -4.Incidentele opvang
•Artikel -6. Ruilen en bundelen
•Artikel -7. Samenvoegen locaties
•Artikel -8.Samenvoegen groepen

Bekijk hier de volledige Aanvullende Voorwaarden DONS Opvang 2019. Deze zullen gelden vanaf 26 augustus 2019.