Vacatures

DONS (Doorlopende Ontwikkeling Na School) is een innovatieve, eigenwijze buitenschoolse opvang in Amsterdam en wil meer dan alleen buitenschoolse opvang verzorgen. Door actief met kinderen bezig te zijn, beogen we een extra bijdrage aan hun ontwikkeling mee te geven. Bij DONS werkt een jong en dynamisch team van gediplomeerd onderwijspersoneel met een specialisatie op het gebied van theater, muziek, dans, beweging of beeldende vorming.

Een van de pijlers van het DONS-concept is de samenwerking met de basisscholen waar we gestationeerd zijn. We bieden lessen aan onder schooltijd, helpen mee met vieringen en evenementen en houden een open lijn tussen groepsleerkrachten en DONS-docenten.

Omdat DONS groeit zijn wij op zoek naar:

Drama- en Muziekdocenten
met sterke affiniteit voor het basisonderwijs (m/v)

Onze voorkeur gaat uit naar iemand die beschikbaar is op dinsdag en donderdag en eventueel op maandag, woensdag of vrijdag en graag werkt vanuit zijn of haar (kunst)discipline. Werktijden van 14:00/14:30-18:30 uur, tijdens schoolvakanties en studiedagen van de school de hele dag van 8:00-18:30 uur en op woensdag van 11:30-18:30 uur.

Functie-eisen:
– Afgeronde opleiding tot kunstvakdocent (theater, muziek, dans, beeldend) en/of tot bewegingsdocent en/of tot leraar basisonderwijs (met kunstzinnige inslag).
– Aantoonbare ervaring met het geven van creatieve lessen aan kinderen in de basisschoolleeftijd.
– Het (goed) kunnen bespelen van een of meerdere muziekinstrumenten is een pre.
– Liefst woonachtig in Amsterdam.

Takenpakket DONS-docent:
– Is verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en begeleiding van een groep kinderen in de leeftijd van 4 tot ca. 12 jaar tijdens de BSO bij DONS.
– Begeleidt kinderen, zowel in groepsverband als in individueel opzicht.
– Observeert kinderen op het gebied van de creatieve, sociale en expressieve ontwikkeling en signaleert zaken die opvallen in de ontwikkeling.
– Schept een situatie binnen de groep waarin kinderen zich veilig voelen en stimuleert kinderen, door middel van uitvoering van het Pedagogisch Didactisch Beleidsplan, zich verder te ontwikkelen.
– Geeft dagelijks aan kinderen les op het gebied van toneel, muziek, dans, beweging of beeldende vorming.
– Draagt zorg voor een goed (periodiek) contact met ouders/verzorgers en informeert naar specifieke aandachtspunten en bijzonderheden van de op te vangen kinderen.
– Stemt met collega’s af over de (mid)dagindeling en de verdeling van de werkzaamheden en draagt mede zorg voor een goede samenwerking en voor een goede overdracht.
– Neemt actief deel aan de dagelijkse briefing op de DONS-locatie en de teamvergaderingen.
– Rapporteert bevindingen/groei per kind en koppelt deze zaken deskundig terug waar nodig aan de direct leidinggevende.
– Verricht licht huishoudelijke werkzaamheden in de groep en draagt mede zorg voor het beheer, de hygiëne en goede staat van de inventaris.

Kortom: Een DONS-docent heeft diverse rollen te vervullen: de rol van entertainer, de rol van verzorger en de rol van leerkracht.

Salariëring conform Onderwijs-cao.
Aantal uren in overleg: (9 – 13,5 uur per week).

Stuur je C.V. met referenties naar: info@donsopvang.nl.